Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (dokumentu saskaņošanas un pieņemšanas procedūrās) iesaistīt Latvijas Pašvaldību savienību, kam saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” vienīgajai ir tiesības paust pašvaldību kopīgo viedokli.

Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai LPS saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu. Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzlabošanai.

Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sanāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu. Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu viedokli. Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldību kopīgo stratēģiju un Eiropas Vietējo pašvaldību hartā paustos vietējās demokrātijas principus.

Informācija par LPS sniegtajiem atzinumiem tiek apkopota Tiesību aktu projektu publiskajā portālā https://tapportals.mk.gov.lv/. 

Portāla lietošanas pamācība skatāma šeit:

Iepriekšējais
Nākamais

LPS nesaskaņotie tiesību akti. Janvāris (2024)

 

 

 

 

 

23-TA-1090  Ārējo automātisko defibrilatoru uzstādīšanas, ekspluatācijas, tehniskās uzraudzības kārtība https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/38f65380-3bf7-462f-af16-b56039044891

22-TA-1406 Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes aizsargjoslas noteikšanas metodika https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/bff5767f-6957-43ed-b750-f7ac3c66bc7d

23-TA-571  Grozījums Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumā https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/854caaca-52b4-4c1d-beb3-eb01fb64ed36

22-TA-1080 Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/ce35a611-a318-410b-97cb-11361b2cffab

23-TA-2567  Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumos Nr. 857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās" https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/9d9c1668-e08d-4f23-873d-5469f83eb1e4

21-TA-848  Par apropriācijas pārdali starp Iekšlietu ministrijas budžeta programmām, apakšprogrammām un pasākumiem https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/53291f03-b686-4369-8e5b-506b09d6dbfa

23-TA-3282 Pakalpojumu vides pilnveides plāns 2024.–2027. gadam https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/49b72ef9-184e-4306-bdca-8f43b2f370f3

23-TA-1954 Informatīvais ziņojums ''Par risinājumiem vienotā būves reģistrācijas procesa ieviešanai'' https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/9690a7e3-88b0-4fee-b575-50f38819b8f6

22-TA-1921  Grozījumi likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās"  https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/5f8611e1-49c5-4a37-b1cf-e68634efc94a