Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Biedrības "Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība" darbības pamatmērķis ir veicināt sociālā darba un sociālo pakalpojumu attīstību un sekmēt sociālo labklājību:

 • pārstāvēt Biedrības un tās biedru intereses un aizstāvēt to tiesības pašvaldību un valsts institūcijās;
 • formulēt kopīgu viedokli un pārstāvēt to pašvaldību un valsts institūcijās;
 • sekmēt Biedrības biedru profesionālo izaugsmi;
 • nodrošināt pakalpojumus un informāciju Biedrības biedriem, lai uzturētu pastāvīgus kontaktus starp tiem un koordinētu viņu intereses;
 • veicināt un sekmēt informācijas, pieredzes un labas prakses apmaiņu starp Biedrības biedriem, sadarbību ar sociālās jomas speciālistiem un to organizācijām ārzemēs;
 • veicināt Biedru sociālo aizsardzību;
 • izstrādāt priekšlikumus sociālo dienestu darba uzlabošanai;
 • organizēt seminārus, lekcijas, pieredzes apmaiņu un cita veida apmācības;
 • organizēt labdarības veicināšanas pasākumus;
 • sadarboties ar citām biedrībām, nodibinājumiem, fiziskām un juridiskām personām, kas sekmē vai ieinteresētas Biedrības mērķu sasniegšanā;
 • veikt citu saimniecisko darbību, lai sasniegtu Biedrības mērķus. 

 

 
VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJA
 
Guna Eglīte Rīgas pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja Guna.Eglite@Riga.lv
 
VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJAS VIETNIECES
 
Ina Jankevica Vecumnieku novada domes Sociālā dienesta vadītāja ina.jankevica@vecumnieki.lv
Viktorija Puka 
Balvu novada sociālā dienesta vadītāja Viktorija.puka@balvi.lv
 
VALDES LOCEKĻI
 
Kristīne Freiberga Siguldas novada Sociālā dienesta vadītāja Kristine.Freiberga@sigulda.lv
Sarmīte Ozoliņa
Ogres novada sociālā dienesta direktore Sarmite.ozolina@ogresnovads.lv
Agnese Mence-Katkeviča Ķekavas novada Sociālā dienesta vadītāja agnese.mence@kekava.lv
Silvija Strankale Rēzeknes novada domes Sociālā dienesta vadītāja Silvija.strankale@rezeknesnovads.lv
Anda Vītola Ventspils novada Sociālā dienesta vadītāja anda.vitola@ventspilnd.lv
Ainārs Judeiks Cēsu novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītājs ainars.judeiks@cesis.lv