Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (dokumentu saskaņošanas un pieņemšanas procedūrās) iesaistīt Latvijas Pašvaldību savienību, kam saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” vienīgajai ir tiesības paust pašvaldību kopīgo viedokli.

Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai LPS saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu. Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzlabošanai.

Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sanāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu. Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu viedokli. Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldību kopīgo stratēģiju un Eiropas Vietējo pašvaldību hartā paustos vietējās demokrātijas principus.

Informācija par LPS sniegtajiem atzinumiem tiek apkopota Tiesību aktu projektu publiskajā portālā https://tapportals.mk.gov.lv/. 

Portāla lietošanas pamācība skatāma šeit:

Iepriekšējais
Nākamais

LPS nesaskaņotie tiesību akti. Februāris (2024)

 

 

23-TA-2453  Noteikumi par kārtību, kādā apgūstamas speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/99c67cc7-fca9-4333-819a-b12c7e975f71

22-TA-3223 Grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/0d991c40-5684-4c10-9344-220ba411540a

22-TA-3320  Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām" https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/af66a347-8e6e-4b2d-8bbb-0c2ccfe5d883

23-TA-3268 Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 17. decembra noteikumos Nr. 681 "Noteikumi par kārtību, kādā aprēķina un veic maksājumus par Pārtikas un veterinārā dienesta valsts uzraudzības un kontroles darbībām, un maksas pakalpojumiem" https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/6a83c316-809b-4a7d-b2c5-440bcd2210a4

23-TA-2375 Kritēriji un kārtība, kādā tiek izvērtēti pašvaldību investīciju projektu pieteikumi valsts budžeta aizdevuma saņemšanai https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/00dcac23-e0c8-4045-9e11-641431d334ea

22-TA-2628  Noteikumi par iedzīvotāju nodrošināšanu ar pirmās nepieciešamības precēm valsts apdraudējuma gadījumā https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/8febfab6-8d03-4a01-957c-8a87d7278fe1

22-TA-3223 Grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/0d991c40-5684-4c10-9344-220ba411540a

23-TA-3305 Grozījums Ministru kabineta 1997. gada 23. septembra noteikumos Nr. 336 "Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes nolikums" https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/a1261b27-8cea-48c8-9ec8-0bec0aca7ca6

23-TA-3263 Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 10. augusta noteikumos Nr. 741 "Noteikumi par ostas valdes locekļu mēnešalgu un speciālo piemaksu" https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/37cc1493-c45b-4ae5-9e20-2606c93cb31f

24-TA-234 Grozījumi Izglītības likumā https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/112ac6a2-48f1-4261-bbc5-e01d8bf68ac4

23-TA-3259 Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/45ca0cc7-7e28-421f-a6c5-a0e6fbf02a6c

21-TA-1169 Piesārņojošo darbību likums https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/57fcd77b-b0b7-48d3-b805-04fb33471bf5

23-TA-616 Kapsētu likums https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/ccafd85b-9447-490b-b715-0edfbe5e40d9

23-TA-1346  Likumprojekta “Grozījumi likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā””  https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/66a37945-7a17-4593-a5a4-2d9ea25b1bf4

23-TA-3206  Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 3. septembra noteikumos Nr. 761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem" https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/3be105a7-b548-4dbb-97c5-8c6c8bdb86a1

23-TA-1130  Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/a29f8eb7-e66f-4b67-b901-37e022a5b6d8

24-TA-128  Kritēriji un kārtība, kādā tiks izvērtēti pašvaldību sākotnēji iesniegtie priekšlikumi mobilitātes un pakalpojumu infrastruktūras jomās divējādas lietojamības kontekstā https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/2d9f26f1-39f3-43bd-80cd-cb6b104e1f92

23-TA-2118  Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 2.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām”  2.1.3.1. pasākuma “Pašvaldību pielāgošanās klimata pārmaiņām” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/5162edc9-0704-4fee-a81d-b4b0e43e75e6

23-TA-2928  Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 3. septembra noteikumos Nr. 416 "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem" https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/9a84a08a-4182-4153-bbbb-8a91c0dd3014