Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) pārstāvniecība Briselē izveidota 2005. gada septembrī, pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā un Latvijas delegācijas Eiropas Reģionu komitejā darba uzsākšanas ar mērķi nodrošināt, lai Latvijas pašvaldību intereses tiek ņemtas vērā Eiropas Savienības likumdošanas izstrādes procesā.

LPS pārstāvniecības Briselē darbības galvenais mērķis ir nodrošināt, lai Latvijas pašvaldību intereses tiek ņemtas vērā Eiropas Savienības likumdošanas izstrādes procesā. Tas galvenokārt notiek, nodrošinot Latvijas delegācijas Eiropas Reģionu komitejā darbību: sagatavojot Eiropas Reģionu komitejas locekļu dalību sēdēs, sadarbībā ar dažādām iesaistītajām pusēm vietējā, nacionālā un starptautiskā līmenī gatavojot grozījumus tiesību aktiem,  tos pēc tam atspoguļojot Latvijas pašvaldību auditorijai, raksturojot jautājuma būtības korelāciju ar norisēm vietējā līmenī.

Pateicoties pārstāvniecības darbībai, kas notiek ciešā sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, Latvijas Republikas ministrijām un Latvijas Republikas pastāvīgo pārstāvniecību Eiropas Savienībā, Latvijas pašvaldību viedoklis ar katru gadu tiek ņemts vērā arvien vairāk un to atpazīstamība starptautiskā mērogā palielinās.

Tāpat LPS pārstāvniecība Briselē piedalās Eiropas Vietējo un reģionālo pašvaldību padomes (CEMR), kas apvieno 41 Eiropas vietējo un reģionālo pašvaldību asociāciju, sēdēs, gan lobējot Latvijas pašvaldību intereses un iegūstot aktuālu informāciju par pašvaldībām svarīgiem jautājumiem, gan arī veicinot Latvijas pašvaldību atpazīstamību un tādējādi sekmējot to sadarbību dažādās kopīgās aktivitātēs un projektos starptautiskā līmenī.

Lai veicinātu Latvijas pašvaldību izaugsmi, konkurētspēju, sadarbības iespējas ar citu valstu pašvaldībām un dalību starptautiskos projektos, LPS pārstāvniecība Briselē regulāri rīko LPS un Latvijas pašvaldību pārstāvju tikšanās ar Eiropas Komisijas ģenerāldirektorātu pārstāvjiem par dažādām tēmām.

Tāpat liels uzsvars likts uz iesaistīšanos dažādās iniciatīvās, kas veicina gan informētību un interešu pārstāvniecību, gan LPS un Latvijas pašvaldību iespējas piedalīties ES finansētās aktivitātēs un projektos, piemēram, Eiropas Mēru pakts, jaunā Eiropas Bauhaus iniciatīva, ietvarlīgums ar Eiropas Komisiju par attīstības sadarbības aktivitāšu īstenošanu, kura aktivitātes Latvijā organizētas sadarbībā ar LR Ārlietu ministriju, u.c. iniciatīvas. Piemēram, ar RK starpniecību Latvijas pārstāvniecībai Briselē bijusi iespēja vairākkārt organizēt Austrumu partnerības valstu pašvaldību pārstāvju vizītes Briselē, tādējādi vēl vairāk sekmējot Latvijas un Austrumu partnerības valsts pašvaldību sadarbību attīstības sadarbības un izglītības jomā.

 

Agita Kaupuža
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos, LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja
Mob. tālr.: + 32 492312355; +371 26430728
E-pasts: agita.kaupuza@lps.lv