Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (dokumentu saskaņošanas un pieņemšanas procedūrās) iesaistīt Latvijas Pašvaldību savienību, kam saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” vienīgajai ir tiesības paust pašvaldību kopīgo viedokli.

Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai LPS saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu. Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzlabošanai.

Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sanāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu. Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu viedokli. Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldību kopīgo stratēģiju un Eiropas Vietējo pašvaldību hartā paustos vietējās demokrātijas principus.

Informācija par LPS sniegtajiem atzinumiem tiek apkopota Tiesību aktu projektu publiskajā portālā https://tapportals.mk.gov.lv/. 

Portāla lietošanas pamācība skatāma šeit:

Iepriekšējais
Nākamais

LPS nesaskaņotie tiesību akti. Augusts (2023)

 

23-TA-1230 Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumos Nr. 400 "Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla noteikumi" https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/af9e3a1c-830d-4b4c-a0ce-91e1b018c86a

23-TA-1179 Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 450 "Noteikumi par valsts naftas produktu rezervju apmēru, apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par drošības rezervju uzturēšanu, kā arī tās aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtību" https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/65efc591-7b9e-41f8-a475-ff3779602f0c

23-TA-1129  Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju" 4.3.6.8. pasākuma "IKT sistēmu modernizācija labākas bērnu tiesību aizsardzības sistēmas nodrošināšanai" īstenošanas noteikumi https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/e29587ba-3950-43a5-9d31-5d73bd09d489

23-TA-1708  Par konceptuālo ziņojumu “Par māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksas finansēšanas kārtību no 2024. gada” https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/470230bf-bf53-44da-bad5-e6230b6640f2

21-TA-371  Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 21. augusta noteikumos Nr. 570 "Derīgo izrakteņu ieguves kārtība" https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/eab47039-c2a5-4d6b-a028-3fb12adc3815

23-TA-1911 KOMPLEKSI RISINĀJUMI AUGSTVĒRTĪGAI IZGLĪTĪBAS NODROŠINĀŠANAI VISPĀRĒJĀ PAMATA UN VIDĒJĀ IZGLĪTĪBĀ https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/b99cad00-260e-4139-8757-376634d98862

23-TA-1552  Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 31. maija noteikumos Nr. 418 "Noteikumi par riska ūdensobjektiem" https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/f0f2425c-3685-4a4c-bd94-3a1becb2a96e

23-TA-1640 Energoapgādes izmaksu atbalsta likums https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/787b62d1-c022-4971-b472-90f9ef549fd9