Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (dokumentu saskaņošanas un pieņemšanas procedūrās) iesaistīt Latvijas Pašvaldību savienību, kam saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” vienīgajai ir tiesības paust pašvaldību kopīgo viedokli.

Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai LPS saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu. Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzlabošanai.

Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sanāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu. Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu viedokli. Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldību kopīgo stratēģiju un Eiropas Vietējo pašvaldību hartā paustos vietējās demokrātijas principus.

Informācija par LPS sniegtajiem atzinumiem tiek apkopota Tiesību aktu projektu publiskajā portālā https://tapportals.mk.gov.lv/. 

Portāla lietošanas pamācība skatāma šeit:

Iepriekšējais
Nākamais

LPS nesaskaņotie tiesību aktu projekti. Jūnijs (2022.)

22-TA-1916: Grozījums likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos". https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/0e005fc5-393e-4595-8cd7-1f6e4a2d629a

22-TA-697: Grozījumi  Bērnu tiesību aizsardzības likumā. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/d7b12dfd-71bd-4262-84af-f988136e2f9c

22-TA-1140: Informatīvais ziņojums “Informācijas vienreizes principa nodrošināšana valsts pārvaldes pakalpojumos”. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/a7bb8598-78a4-45f4-80d4-76cf932c2501

22-TA-1933: Par atbalsta pasākumiem energoresursu cenu un vispārējās inflācijas pieauguma ietekmes mazināšanai mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/6d249fc1-fe60-4922-b7c6-1084401bfe13

22-TA-388: Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1.1.5.i investīcijas „Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana” īstenošanas noteikumi. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/dd791d64-553c-43a3-b7fc-65a2602ebb7a

22-TA-1233: Par valsts budžeta dotāciju Eiropas Savienības fondu 2021.-2027.gadam periodā. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/133e5503-d231-48d7-aa94-84b6f6694cd5

22-TA-617: Grozījumi Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/2eee6cb9-a799-43c0-94e1-cb1ce6fe0b91

21-TA-1794: Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/3cb27115-c347-41ce-93a3-11547856c8ad

21-TA-353: Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/4bd72086-fc5a-4b4d-8bf4-ae09d9245caf

21-TA-1169: Piesārņojuma novēršanas likums. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/57fcd77b-b0b7-48d3-b805-04fb33471bf5