Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (dokumentu saskaņošanas un pieņemšanas procedūrās) iesaistīt Latvijas Pašvaldību savienību, kam saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” vienīgajai ir tiesības paust pašvaldību kopīgo viedokli.

Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai LPS saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu. Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzlabošanai.

Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sanāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu. Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu viedokli. Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldību kopīgo stratēģiju un Eiropas Vietējo pašvaldību hartā paustos vietējās demokrātijas principus.

Informācija par LPS sniegtajiem atzinumiem tiek apkopota Tiesību aktu projektu publiskajā portālā https://tapportals.mk.gov.lv/. 

Portāla lietošanas pamācība skatāma šeit:

Iepriekšējais
Nākamais

LPS nesaskaņotie tiesību aktu projekti. Jūlijs (2022.)


22-TA-2285: Valsts budžeta līdzekļu piešķiršanas un izlietošanas, kā arī fizisko un juridisko personu ziedojumu uzskaites un izlietošanas kārtība Latvijas Republikas teritorijā esošo padomju un nacistisko režīmu slavinošo objektu demontāžai. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/2021d210-5385-4840-804e-45e512e0ab6b
22-TA-1925: Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju". https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/526a8b2c-c816-4d30-ade4-e5040241bd7c
22-TA-1919: Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju". https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/b3e27281-28b9-4f06-8a27-a4ba70a0c276
22-TA-1924: Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/eff8580e-e4d6-49b0-8fc3-83a5cad674de

22-TA-1727: Kara upuru apbedījumu likums. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/78b488ae-19ee-4e19-a659-550beda9bcad
22-TA-2097: Informatīvais ziņojums par slimnīcu tīkla attīstību. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/b9181c1a-89d1-4ca3-9d17-ae62571caf65

22-TA-1942: Par Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2022.gada 16.jūnija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/71206990-3823-428f-aef6-9f8a81976eb7
22-TA-641: Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.komponentes “Digitālā transformācija” 2.2. reformu un investīciju virziena “Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas” 2.2.1.r. “Uzņēmējdarbības digitālās transformācijas pilna cikla atbalsta izveide ar reģionālo tvērumu” 2.2.1.1.i.  investīcijas “Atbalsts Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei” īstenošanas noteikumi. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/5e6c5c1c-8079-418f-82c0-a9d5e2aaf69a
22-TA-2152: Informatīvais ziņojums par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformas un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.1.2. reformas “Administratīvi teritoriālā reforma” investīcijas 3.1.1.2.i. “Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai” īstenošanu. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/50d62d57-58f3-4e91-9e67-a8ee68b245c6
22-TA-407: Par pašvaldību saistošo noteikumu izdošanas pilnvarojumu. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/1623e070-15c7-4f5b-bbfc-f4263040e696

21-TA-742: Transporta enerģijas likums. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/b518c937-a744-4036-92b6-4e6995d3bd48.
22-TA-216: Kārtība, kādā Eiropas Savienības fondu 2021.-2027. gada plānošanas periodā nodrošina ieguldījumu uzraudzību un izvērtēšanu, kā arī izstrādā un uztur Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/193af45e-5133-4eb2-8e51-fa831deb05cc.

22-TA-189: Ražotāja paplašinātās atbildības sistēmu plastmasu saturošiem izstrādājumiem darbības noteikumi. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/4607a019-8a46-46bd-a954-4f9f6b8c2b22

22-TA-1414: Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/42e4e4f5-b17e-4cb8-8ae5-8cca03dead27

21-TA-492: Grozījums Reģionālās attīstības likumā. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/96b667c2-45d2-4111-a388-6e2e4312567b

22-TA-1558: Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna reformu un investīciju virziena 1.2. “Energoefektivitātes uzlabošana” 1.2.1.3.i. investīcijas “Pašvaldību ēku un infrastruktūras uzlabošana, veicinot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu un uzlabojot energoefektivitāti” īstenošanas noteikumi. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/9defa7d7-eacb-49f0-b79a-a8cb25619b88

22-TA-225: Dabas parka "Bernāti" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/1072a811-eb13-47b0-b483-6794e2b2e13b

21-TA-353: Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/4bd72086-fc5a-4b4d-8bf4-ae09d9245caf

21-TA-742: Transporta enerģijas likums. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/b518c937-a744-4036-92b6-4e6995d3bd48
22-TA-612: E-lietas uzraudzības padomes nolikums. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/cd65ea57-788f-4a71-92bd-815879c0d50f
22-TA-1600:  Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna trešās komponentes “Nevienlīdzības mazināšana” 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.1.6.i. investīcijas “Pašvaldību funkciju īstenošanai un pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo bezemisiju transportlīdzekļu iegāde” īstenošanas noteikumi. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/e04bad9a-08c3-40e9-9d40-be9d2aafd855

22-TA-390: Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām". https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/7fc587dd-23d8-43c9-933f-bc4b822d9cf1

22-TA-1734: Noteikumi par Ārvalstu adopcijas komisiju. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/8b4f7fd1-e787-4434-81f8-d55c4555a5b3

22-TA-1406: Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslas noteikšanas metodika. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/bff5767f-6957-43ed-b750-f7ac3c66bc7d