Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (dokumentu saskaņošanas un pieņemšanas procedūrās) iesaistīt Latvijas Pašvaldību savienību, kam saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” vienīgajai ir tiesības paust pašvaldību kopīgo viedokli.

Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai LPS saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu. Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzlabošanai.

Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sanāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu. Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu viedokli. Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldību kopīgo stratēģiju un Eiropas Vietējo pašvaldību hartā paustos vietējās demokrātijas principus.

Informācija par LPS sniegtajiem atzinumiem tiek apkopota Tiesību aktu projektu publiskajā portālā https://tapportals.mk.gov.lv/. 

Portāla lietošanas pamācība skatāma šeit:

Iepriekšējais
Nākamais

LPS nesaskaņotie tiesību akti. Janvāris (2023.)

22-TA-3395: Prasības un kārtība uzņemšanai, pārcelšanai un atskaitīšanai profesionālās izglītības programmās. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/48269635-6067-475e-8d3f-0cfdf93d1dbb
23-TA-117: Informatīvais ziņojums par priekšlikumiem teritoriālās pieejas piemērošanai Eiropas Savienības fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda specifiskajos atbalsta mērķos un pasākumos. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/875b72b9-f070-476a-b1ea-d3d0f94c5a6e
22-TA-3833: Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes “Digitālā transformācija” 2.1. reformu un investīciju virziena “Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija” investīcijas 2.1.2.1.i. “Pārvaldes centralizētās platformas un sistēmas” projekta “Vienotā saziņas platforma, dokumentu krātuve un dokumentu pārvaldības platformu integrācija” pases, centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plāna apstiprināšanu. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/010dfe10-c82e-48c6-a63d-f4ca0dc50b23

22-TA-3354: Informācijas sistēmu vispārējās tehniskās prasības. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/211340e6-543a-4878-838b-9fd793e02a38

22-TA-342: Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās” 5.1.1.4. pasākuma „Viedās pašvaldības” īstenošanas noteikumi. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/b4f1588b-757e-4751-9897-4f97e06379af

22-TA-3340: Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 5.1 prioritātes “Reģionu līdzsvarota attīstība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās”  5.1.1.3. pasākuma “Publiskās ārtelpas attīstība” īstenošanas noteikumi. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/f41e9d8d-009a-4d7a-b93e-43bc1ff58465
23-TA-149: Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/44aef8fe-ed7a-478f-8fdb-d5ec8aef349c
22-TA-3192: Valsts pārvaldes modernizācijas plāns 2023.-2027. gadam. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/c1b4cf3e-5320-4b7e-8e88-8c47b4288553

22-TA-3810: Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 20. septembra noteikumos Nr. 582 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virzienu "Reģionālā politika" 3.1.2.1.i. investīcijas "Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem" pirmās kārtas "Valsts un pašvaldību ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi" īstenošanas noteikumi". https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/5d82e2f2-7221-44e8-8efd-0b29f9f226e0

22-TA-1473: Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 28. augusta noteikumos Nr. 596 "Dabas parka "Engures ezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi". https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/264b4ad6-7112-486b-a153-45cebfd8ad36

23-TA-105: Grozījums Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/5e9234f6-59c9-4ea0-991c-6ed280b034c9

23-TA-41: Likumprojekts "Grozījumi Reģionālās attīstības likumā". https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/00265072-dbf9-4fe7-961c-fcae3d08e8a6