Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (dokumentu saskaņošanas un pieņemšanas procedūrās) iesaistīt Latvijas Pašvaldību savienību, kam saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” vienīgajai ir tiesības paust pašvaldību kopīgo viedokli.

Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai LPS saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu. Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzlabošanai.

Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sanāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu. Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu viedokli. Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldību kopīgo stratēģiju un Eiropas Vietējo pašvaldību hartā paustos vietējās demokrātijas principus.

Informācija par LPS sniegtajiem atzinumiem tiek apkopota Tiesību aktu projektu publiskajā portālā https://tapportals.mk.gov.lv/. 

Portāla lietošanas pamācība skatāma šeit:

Iepriekšējais
Nākamais

LPS nesaskaņotie tiesību aktu projekti. Oktobris (2022.)

21-TA-976: Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/e09b6ba3-bb2a-4a8f-8165-a8f8a27de524

21-TA-1698: Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu plāns 2022.-2024. gadam. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/a5859dde-2264-486e-8d5a-3146cc2de7b6

22-TA-2881: Par jauniem ceļiem Rail Baltica projekta īstenošanas rezultātā. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/29dac62f-0ac0-44e3-9fd9-6f7a3faf7567

22-TA-1939: Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.komponentes “Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja” reformu un investīciju virziena 1.1. “Emisiju samazināšana transporta sektorā” 1.1.1.r. reformas “Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana” 1.1.1.2.i. investīcijas “Videi draudzīgi uzlabojumi Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā” 1.1.1.2.i.2. un 1.1.1.2.i.3. saistīto pasākumu īstenošanas noteikumi. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/799113af-24a4-47b1-9353-28f41c66eff8

22-TA-1823: Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.komponentes “Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja” 1.1. reformu un investīciju virziena “Emisiju samazināšana transporta sektorā” 1.1.1.r. reformas “Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana” 1.1.1.3.i. investīcijas “Pilnveidota veloceļu infrastruktūra” īstenošanas noteikumi. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/adda68d3-1d0c-4836-ac1c-f5e89479ea84

22-TA-2058: Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumos Nr. 353 "Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība". https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/3a7b3d35-fd6a-4277-8828-caf5e4e831e7
22-TA-1992: Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 22. janvāra noteikumos Nr. 34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī". https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/4fcc038e-2875-4e28-9c6d-eb5a81810c56

22-TA-3117: Pasākumu plāns atbalsta sniegšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijas Republikā 2023.gadā. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/0cd5c379-acc0-4af5-9b2f-9b96c3f6feab
22-TA-3021: Par nepieciešamo atbalstu bērniem, kuri līdz ar sociālās korekcijas izglītības iestādes "Naukšēni" likvidāciju sociālo korekciju turpina pašvaldībās. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/ddd8a595-99e8-4fdb-82ba-3c91dc1e073d
22-TA-2058: Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumos Nr. 353 "Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība". https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/3a7b3d35-fd6a-4277-8828-caf5e4e831e7

21-TA-1739: Par samērīga nekustamā īpašuma nodokļa nodrošināšanu.https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/0b64ee4e-8a0f-4865-ba65-0ef659312c05

22-TA-967: Kritēriji un kārtība, kādā tiek piešķirts un anulēts valsts nozīmes interešu izglītības iestādes statuss. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/9db4217d-1bdb-4765-a0e3-5a75a420ef2e
22-TA-2277: Par priekšlikumiem specializēto audžuģimeņu un ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru darbības uzlabošanai. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/66f01a27-2a0b-44c1-a9f1-2f2769855b50

22-TA-1623: Valsts budžeta līdzekļu plānošanas kārtība Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanai un maksājumu veikšanai 2021.-2027.gada plānošanas periodā. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/21c59a29-48b6-4cc6-b852-c65548626446
21-TA-868: Valsts ieņēmumu dienesta sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju sagatavotais informatīvais ziņojums par Latvijas Pašvaldību savienības izteikto problēmjautājumu izvērtējumu. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/c7290e4f-2945-4557-842c-05aeef687909
22-TA-1405: Grozījumi Aizsargjoslu likumā. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/9a2d26cc-2c4b-4fe6-a6e0-fc8fc703f78c

22-TA-1842: Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi". https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/f4b4e16d-f462-4247-820c-776baf223225
22-TA-3021: Informatīvais ziņojums“Par nepieciešamo atbalstu bērniem, kuri līdz ar sociālās korekcijas izglītības iestādes “Naukšēni” likvidāciju sociālo korekciju turpina pašvaldībās”. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/ddd8a595-99e8-4fdb-82ba-3c91dc1e073d

22-TA-2867: Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/c5e5f71e-7fe6-4310-80c7-f6798cfaf2db
22-TA-2277:  Par priekšlikumiem specializēto audžuģimeņu un ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru darbības uzlabošanai. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/66f01a27-2a0b-44c1-a9f1-2f2769855b50

22-TA-1682: Grozījumi Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/c14906dd-c732-401e-915e-d2556e305cac
21-TA-1780: Grozījumi likumā "Par policiju". https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/d8b141b2-03ca-4ce2-be44-c22650ecf0fb

21-TA-976: Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/e09b6ba3-bb2a-4a8f-8165-a8f8a27de524