Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienība dibināta 2004. gadā, apvienojot Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes vietējās pašvaldības. Apvienības sastāvā ir 10 pašvaldības, kas visas ir LPS biedri. LPPA mērķis ir apvienot visas piekrastes vietējā līmeņa pašvaldības kopīgu problēmu risināšanai un savu interešu aizstāvēšanai valsts līmenī. 

Kontakti un vadība:
LPPA priekšsēdis Dagnis Straubergs (Limbažu novada domes priekšsēdētājs)
e-pasts: dagnis.straubergs@limbazi.lv
Tālrunis: 29222757

No LPS puses LPPA darbu koordinē padomniece Sandra Bērziņa
e-pasts: sandra.berzina@lps.lv
tālrunis: 67226536

Iepriekšējais
Nākamais

Sākas LPS vadītā piekrastes projekta sestā sezona

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) uzsāk nacionālas nozīmes projekta "Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana" īstenošanu. LPS ir vadošais partneris projekta realizēšanā, ciešā sadarbībā ar vairākām Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes pašvaldībām vai to institūcijām. Projektu finansē Latvijas vides aizsardzības fonds, kopējais pieejamais finansējums ir 200 000 eiro. LPS īsteno projektu jau sesto sezonu.

Projekta mērķis ir īstenot Baltijas jūras piekrastes joslas apsaimniekošanu, nodrošinot tajā labu vides kvalitāti un iedzīvotājiem, atpūtniekiem, tūristiem kvalitatīvu, tīru, drošu vidi un pludmales pieejamību, kā arī veicināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanos.

Līdz ar to projekta ietvaros piekrastes pašvaldībām turpmāk ir iespēja apsaimniekot pludmales, piemēram, savākt un utilizēt atkritumus, irdināt pludmali, atbrīvoties no niedrēm un krūmiem, uzturēt tualetes. Vienlaikus varēs labiekārtot peldvietas, tai skaitā, iegādāties un uzstādīt pārģērbšanās kabīnes, tualetes, izgatavot un uzstādīt solus, informatīvās zīmes, atkritumu urnas, kā arī izveidot pludmales futbola laukumus, izvietot bojas, peldvietu zonu norobežojumus u.c. Visbeidzot pašvaldības nodrošinās piekļuvi pludmalei, atjaunojot vai izbūvējot laipas, noejas.

Rezultātā plānots, ka pēc projekta īstenošanas pieaugs cilvēku apmierinātība ar piekrastes pieejamību, vides kvalitāti, labiekārtojumu, drošības un sanitāro prasību nodrošinājumu, kā arī pludmales apmeklētāju informētība par vides kvalitāti un vides aizsardzības jautājumiem piekrastē. Tāpat uzlabosies piekrastes joslas vides kvalitāte un veicināta bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un būs nodrošināti apstākļi kvalitatīvai un drošai atpūtai sakoptā vidē.

Pielikumā pašvaldības un to īstenotās aktivitātes projekta ietvaros.

 

Pašvaldības un projekta ietvaros plānotās aktivtātes