Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienība dibināta 2004. gadā, apvienojot Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes vietējās pašvaldības. Apvienības sastāvā ir 10 pašvaldības, kas visas ir LPS biedri. LPPA mērķis ir apvienot visas piekrastes vietējā līmeņa pašvaldības kopīgu problēmu risināšanai un savu interešu aizstāvēšanai valsts līmenī. 

Kontakti un vadība:
LPPA priekšsēdis Dagnis Straubergs (Limbažu novada domes priekšsēdētājs)
e-pasts: dagnis.straubergs@limbazi.lv
Tālrunis: 29222757

No LPS puses LPPA darbu koordinē padomniece Sandra Bērziņa
e-pasts: sandra.berzina@lps.lv
tālrunis: 67226536

Iepriekšējais
Nākamais

Piekrastes apsaimniekošanas aktivitātēm aizrit piektā sezona

Latvijas vides aizsardzības fonda finansētā nacionālas nozīmes projekta “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” īstenošanas piektajā sezonā 10 Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes pašvaldības (Limbažu, Saulkrastu, Ādažu, Tukuma, Talsu, Ventspils un Dienvidkurzemes novadu, Rīgas, Ventspils, Liepājas valstspilsētu pašvaldības) aktīvi darbojas, lai sasniegtu projekta mērķi - īstenot Baltijas jūras piekrastes joslas apsaimniekošanu, nodrošinot tajā labu vides kvalitāti un iedzīvotājiem, atpūtniekiem, tūristiem kvalitatīvu, tīru, drošu vidi un pludmales pieejamību, kā arī veicināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanos.

Projekta finansējums 2022. gadā ir 200 000,00 eiro,  un tā vadošais partneris ir Latvijas Pašvaldību savienība.  

Tāpat kā iepriekšējā sezonā, arī šogad projekta aktivitātes ir vērstas divos virzienos – pludmales joslas sakopšana un infrastruktūras izveide. Ādažu novada pašvaldība paredzējusi paaugstināt piekrastes pludmales joslas pieejamības un labiekārtojuma līmeni, uzstādot jaunus infrastruktūras objektus, arī Dienvidkurzemes novada pašvaldība paralēli pludmales joslas regulārai apsaimniekošanai plāno veikt jūras piekrastes atpūtas vietu labiekārtojuma uzlabojumus, kā arī  veikt priekšdarbus piekļuves jūras krastam apsaimniekošanas un glābšanas darbu veikšanai nodrošināšanai. Jaunus pludmales labiekārtošanas elementus projekta ietvaros paredzējusi izvietot arī Liepājas valstspilsētas pašvaldība, labiekārtojot jūras piekrastē esošo auto stāvlaukumu Krasta ielas galā. Savukārt Limbažu novada pašvaldība, kā visus iepriekšējos četrus gadus, kopš tiek īstenots projekts, regulāri uzturēs Ainažos,  Salacgrīvā, Tūjā un Skultē izveidotās un atpūtnieku intensīvi apmeklētās pludmales un pilnveidos peldvietu infrastruktūru.  Arī Rīgas valstspilsētas pašvaldība  pilnveidos Daugavgrīvas peldvietas infrastruktūru, bet Saulkrastu novada pašvaldība turpinās uzlabot Saulkrastu peldvietas labiekārtojuma līmeni. Tukuma novada pašvaldība paredzējusi veikt regulāru atkritumu apsaimniekošanu un tualešu uzturēšanu pludmales zonā savā administratīvajā teritorijā un, tāpat kā vairums citu piekrastes pašvaldību, arī labiekārtot peldvietu infrastruktūru. Ventspils novada pašvaldība turpinās rūpēties par regulāru atkritumu savākšanu Ventspils novada pašvaldības piekrastes teritorijā, bet Ventspils valstpilsētas pašvaldības rūpju lokā būs piekļuves nodrošināšana pludmalei.

Visi projekta “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” ietvaros realizētie pasākumi veicinās projekta mērķa sasniegšanu, radīs cilvēkiem apstākļus kvalitatīvai atpūtai un brīvā laika pavadīšanai Latvijas jūras piekrastē, kā arī uzlabos pludmales vides stāvokli.