Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas (LPIA) mērķis ir apvienot un organizēt pašvaldību izpildinstitūciju vadītājus, lai:

1.1. attīstītu starppašvaldību kontaktus, sekmētu vispārējo sadarbību, pieredzes  apmaiņu un pašvaldību attīstību;

1.2. paaugstinātu dalībnieku kvalifikāciju;

1.3. piedalītos LPS lēmumu izstrādē un izpildē;

1.4. rūpētos par dalībnieku tiesisko aizsardzību;

1.5. pārstāvētu LPIA dalībnieku intereses Eiropas Savienības, Eiropas Padomes un citās starptautiskajās pašvaldību izpildvadītāju intereses pārstāvošās institūcijās.

LPIA dalībnieki ir pašvaldības – LPS biedri. Iestāšanās LPIA un izstāšanās no tās notiek, pamatojoties uz pašvaldības pieteikumu/atteikumu.

Dalībnieku LPIA pārstāv pašvaldības izpilddirektors un (vai) viņa vietnieks, kā arī pašvaldības deleģētas personas.

Kontakti un vadība:
LPIA Valdes priekšsēdētājs Uģis Fjodorovs (Madonas novada pašvaldības izpilddirektors)

E-pasts: ugis.fjodorovs@madona.lv

Tālrunis: 28382616

No LPS puses LPIA darbu koordinē padomniece Sniedze Sproģe, e-pasts: sniedze.sproge@lps.lv

LPIA Valdes sastāvs:

Priekšsēdētājs: Uģis Fjodorovs (Madonas novads, Vidzemes reģions);

Rīgas valstspilsēta: Jānis Lange (izpilddirektors);

Valstspilsētas: Aldis Ābele (Ventspils);

Valstspilsētas ar novadiem: Evija Voitkāne (Valmieras valstspilsēta un novads), LPIA priekšsēdētāja vietniece;

Pierīgas reģions: Jolanta Jansone (Ķekavas novads); 

Kurzemes reģions: Kristaps Osis (Saldus novads);

Zemgales reģions: Agris Vilks (Dobeles novads);

Latgales reģions: Sergejs Jakovļevs (Ludzas novads);

LPIA sanāksmju videoieraksti pieejami LPS YouTube kanāla LPIA atskaņošanas sarakstā

Iepriekšējais
Nākamais

Pašvaldību izpilddirektori Valmieras novadā pārrunāja iedzīvotāju līdzdalības jautājumus

Šī gada 8.septembrī Valmieras novada Naukšēnu muižā notika Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas (LPIA) sanāksme, kurā pārrunāja jautājumus par iedzīvotāju iesaisti, līdzdalību, labu pārvaldību, pašvaldības līdzdalības budžetu u.c.

Sanāksmes videoieraksts pieejams ŠEIT.

Sanāksmi ar uzrunu atklāja Valmieras novada priekšsēdētājs Jānis Baiks. Iepazīstina klātesošos ar Valmieras novada pašvaldības darbu, pieredzi, kā arī galvenajām aktualitātēm dažādās jomās. Vienlaikus arī akcentē lielo valsts pārvaldes iestāžu kontroļu un pārbaužu skaitu pašvaldībā pēc Administratīvi teritoriālās reformas, kas aizņem daudz kapacitātes un laika. Savukārt Naukšēnu apvienības vadītājs Jānis Zuments savā uzrunā pastāstīja par pagastu un Naukšēnu muižas vēsturi.

Valmieras novada attīstības pārvaldes pārstāves Līga Bieziņa un Inese Bērziņa pastāstīja par projektiem novadā iedzīvotāju iesaistes jomā. Pētījumi liecina, ka sabiedrības uzticība esot zema. Novadam svarīgi ir ievērot likumdošanu, bet ļoti būtiski ir arī darīt vairāk par noteikto jeb to, ko iedzīvotājiem vairāk vajag. Galvenais nosacījums esot sniegt atbalstu iedzīvotājiem svarīgiem  projektiem līdz 1000 eiro.

Savukārt LPS padomnieks Guntars Krasovskis informēja par pašvaldību IT projektu ANM finansējuma ietvaros. Pašvaldību IT projektam ir pieejami 20,53392 milj. EUR (bez PVN). Projekta īstenošanas nosacījumi paredz, ka pašvaldībām ir jāsedz PVN maksājums (šim mērķim naudu var aizņemties Valsts kasē), projekta nodevumiem ir jābūt koplietošanas risinājumiem (platformām) un tie ir pieejami visām pašvaldībām, ir jābūt obligātām 5 pašvaldībām, kas ir sadarbības partneri un nodevumi izmantotāji. Sanāksmes dalībnieki balsojumā izteica atbalstu Jelgavas valstspilsētas projekta piedāvājumam.

Valsts kontroles Piektā revīzijas departamenta direktors Edgars Korčagins iepazīstināja ar 2 revīziju rezultātiem  un vienu produktu pašvaldībām, arī par gaidāmām revīzijām. Svarīga tēma esot iedzīvotāju iesaiste. Valsts kontrole atsaucās iedzīvotāju bažām, ka vadība arvien vairāk attālinās no iedzīvotājiem, tāpēc izskatīja, kur iesaistās, kādā valoda iesaista, kā jaunieši piedalās.

Sanāksmes laikā pašvaldības dalījās pieredzē par iedzīvotāju iesaistīšanos un pašvaldības līdzdalības budžetu. Savu pieredzi atklāja Saldus novada Attīstības nodaļas vadītāja Ginta Andersone, Gulbenes novada izpilddirektore Antra Sprudzāne, Rēzeknes novada izpilddirektors Jānis Troška un Rīgas valstspilsētas  apkaimju iedzīvotāju centra (RAIC) pārstāvis Gaidis Balodis.

AS “Kredītinformācijas Birojs” komercdirektors Intars Miķelsons iepazīstināja klātesošos ar kredītinformācijas biroja darbību un pašvaldību iespējām. Savukārt Konkurences padomes Konkurences veicināšanas departamenta direktors Antis Apsītis pastāstīja par pašvaldību autonomajām funkcijām un konkurences nodrošināšanu.Savu pieredzes stāstu atklāja Bauskas novada Audita un kapitālsabiedrību uzraudzības nodaļas vadītājs Dainis Rijkuris.

Visbeidzot LPS padomniece Andra Feldmane informēja par pašvaldību kapitālsabiedrību un inovāciju iespējām.

Vairāk informācijas pieejama zemāk pievienotajās prezentācijās un sēdes protokolā.

Valmieras novads
Naukšēni
Iedzīvotāju līdzdalība Valmieras novada pašvaldībā: iespējas, instrumenti
Aktualitātes Valsts kontroles un pašvaldību sadarbībā
Sabiedrības līdzdalība: Saldus novadā 2023
Bauskas novada kapitālsabiedrību struktūras reorganizācija
Līdzdalības budžeta projektu konkurssRīgas valstspilsētas pašvaldībā
Kāpēc likums “Par Kredītinformācijas Birojiem” ir svarīgs Latvijas pašvaldībām?
Pašvaldību autonomās funkcijas, konkurences nodrošināšana
Konkurences neitralitāte un inovācijas pašvaldību kapitālsabiedrībās
PROTOKOLS