Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas (LPIA) mērķis ir apvienot un organizēt pašvaldību izpildinstitūciju vadītājus, lai:

1.1. attīstītu starppašvaldību kontaktus, sekmētu vispārējo sadarbību, pieredzes  apmaiņu un pašvaldību attīstību;

1.2. paaugstinātu dalībnieku kvalifikāciju;

1.3. piedalītos LPS lēmumu izstrādē un izpildē;

1.4. rūpētos par dalībnieku tiesisko aizsardzību;

1.5. pārstāvētu LPIA dalībnieku intereses Eiropas Savienības, Eiropas Padomes un citās starptautiskajās pašvaldību izpildvadītāju intereses pārstāvošās institūcijās.

LPIA dalībnieki ir pašvaldības – LPS biedri. Iestāšanās LPIA un izstāšanās no tās notiek, pamatojoties uz pašvaldības pieteikumu/atteikumu.

Dalībnieku LPIA pārstāv pašvaldības izpilddirektors un (vai) viņa vietnieks, kā arī pašvaldības deleģētas personas.

Kontakti un vadība:
LPIA Valdes priekšsēdētājs Uģis Fjodorovs (Madonas novada pašvaldības izpilddirektors)

E-pasts: ugis.fjodorovs@madona.lv

Tālrunis: 28382616

No LPS puses LPIA darbu koordinē padomniece Sniedze Sproģe, e-pasts: sniedze.sproge@lps.lv

LPIA Valdes sastāvs:

Priekšsēdētājs: Uģis Fjodorovs (Madonas novads, Vidzemes reģions);

Rīgas valstspilsēta: Jānis Lange (izpilddirektors);

Valstspilsētas: Aldis Ābele (Ventspils);

Valstspilsētas ar novadiem: Evija Voitkāne (Valmieras valstspilsēta un novads), LPIA priekšsēdētāja vietniece;

Pierīgas reģions: Jolanta Jansone (Ķekavas novads); 

Kurzemes reģions: Kristaps Osis (Saldus novads);

Zemgales reģions: Agris Vilks (Dobeles novads);

Latgales reģions: Sergejs Jakovļevs (Ludzas novads);

LPIA sanāksmju videoieraksti pieejami LPS YouTube kanāla LPIA atskaņošanas sarakstā

Iepriekšējais
Nākamais

Pašvaldību izpilddirektori Nīcā pārrunāJa aktualitātes izglītības un drošības jomā

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas (LPIA) ikmēneša sanāksmē, kas 4.augustā notika Dienvidkurzemes novada Nīcas Kultūras namā, pārrunāja aktualitātes izglītības un drošības jomā.

Sanāksmes videoieraksts pieejams ŠEIT.

Sanāksmi atklāja Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Aivars Priedols: “Esiet mīļi sveicināti vietā, kur sākas Latvija! Ir patiess prieks un laime, ka varam visi satikties un iepazīt viens otru”. Domes priekšsēdētājs arī atklāja, ka viņam bijusi tā laime 26 gadus atpakaļ Liepājā būt klāt šīs organizācijas dibināšanas brīdī. Turpinājumā A. Priedols prezentēja  Dienvidkurzemes novadu un 2023. gada budžetu, runas izskaņā vēlot visiem jauku un izdevušos dienu.

Sveicot Nīcā viesus no visas Latvijas, sanāksmes dalībniekus ar dziesmām iepriecināja Otaņķu etnogrāfiskais ansamblis.

Turpinājumā LPIA valdes aktuālo informāciju izklāstīja asociācijas priekšsēdētājs Uģis Fjodorovs, iepazīstinot ar plānotajām sanāksmēm līdz pat gada nogalei, kā arī par pieredzes apmaiņas braucienu uz Zviedriju septembrī, pasākuma “Meža dienas 2023” aktivitātēm un citiem jautājumiem.

Savukārt AS “Latvijas  valsts meži” valdes loceklis Valdis Kalns klātesošos informēja par zemju izsolēm vēju parkiem, kas varētu skart arī pašvaldības. Tāpat V. Kalns pastāstīja par Nacionālo enerģētikas un klimata plānu, vēju parku attīstības ieguvumiem un prezentēja karti, kurās Latvijas vietās varētu būt potenciālie vēju parki.

Sanāksmes viena no galvenajām tēmām, kas pulcināja kopā izpilddirektorus no visas Latvijas,  bija aktualitātes izglītības jomā. Latvijas Pašvaldību savienības padomniece Ināra Dundure, minot dažādus statistikas datus, izklāstīja pašreizējo situāciju izglītības jomā un iepazīstināja ar Izglītības un Zinātnes ministrijas plānoto skolu reformu Latvijā. Bet LPS sistēmas analītiķis Jānis Upenieks iepazīstināja ar digitālu karti par skolu tīklu Latvijā, kurā vienuviet apkopota visa informācija par dažādām izglītības iestādēm. Taču Izglītības un Zinātnes ministrijas Informācijas tehnoloģiju departamenta direktora vietniece Ilona Platonova savas prezentācijas laikā vairakkārt uzsvēra, cik svarīgas ir digitālās prasmes kā skolēniem un pedagogiem, tā arī ikvienam iedzīvotajam Latvijā. Platonova arī akcentēja to, ka būtiski ir ne tikai skolēnus nodrošināt ar datoriem, ko aktīvi pēdējo gadu dara Izglītības un Zinātnes ministrija, bet arī svarīgi, lai pedagogiem ir digitālās prasmes un skolas būtu nodrošinātas ar jaudīgu internetu. Bet par digitalizāciju un tās aktualitāti mūsdienās, kā arī par Ventspils digitālo centru un to, cik tas ir svarīgi pašvaldībai un iedzīvotajiem, pastāstīja Ventspils valstspilsētas izpilddirektora vietnieks Egons Spalāns. 

Turpinājumā Dienvidkurzemes novada pašvaldības izpilddirektors Uldis Vārna prezentācijas veidā sanāksmes  dalībniekus iepazīstināja ar Dienvidkurzemes novada pašvaldības struktūru, domes komitejām un komisijām, pagastu un pilsētu pārvaldniekiem, minot, ka “pārvaldnieki ir mans lielākais balsts ikdienas darbā, jo viņi ir tie, kas savā pilsētā un pagastā vislabāk pārzina teritoriju un iedzīvotājus, viņu vēlmes un problēmas”, kā arī izpilddirektors nedaudz pastāstīja par novada izglītības iestādēm, kapitālsabiedrībām, kultūrvēsturiskajām vērtībām, skaistākajām novada vietām un informēja par lielākajiem pasākumiem novadā.

Lai gan šodienas izpilddirektoru sanāksmes galvenā tēma bija izglītības jautājumi, tomēr neatsverami ir arī drošības jautājumi ikvienā novadā. Tāpēc sanāksmes otrā daļa bija veltīta drošības jautājumiem. Ar Dienvidkurzemes novada pieredzi policijas darbā dalījās pašvaldības policijas priekšniece Ieva Ilstere, bet par plašo un moderno pašvaldības policijas ekipējumu sapulces dalībniekiem pastāstīja pašvaldības policijas Aizputes iecirkņa vecākais inspektors Gatis Bartuševics. Drošības tēmu un stāstījumu par novada brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem turpināja novada Ugunsdzēsēju dienesta vadītājs Andris Jefimovs. Savukārt Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes priekšnieks Indulis Blīgzna pateicās kolēģiem no Dienvidkurzemes novada pašvaldības policijas par sadarbību un atbalstu, kā arī izklāstīja šī brīža situāciju Kurzemē drošības jautājumu sakarā un Valsts policijas darbā, kā arī nedaudz ieskicēja nākotnes izaicinājumus.

 Vēlāk pēcpusdienā visi izpilddirektori un citi sanāksmes dalībnieki devās uz Nīcas pagasta Jūrmalciemu, kur pie “Tīklu mājās” notika Dienvidkurzemes novada pašvaldības policijas mūsdienīgā, modernā un daudzveidīgā aprīkojuma praktiskā demonstrācija.

Sanāksmes noslēgumā Zemkopības ministrs parlamentārais sekretārs Edgars Putra izpilddirektoriem, zvejniekiem un citiem interesentiem izklāstīja par piekrastes attīstības iespējām, par grozījumiem Aizsargjoslu likumā un projektu “Bērnības garša nākotnei”, kura mērķis ir veidot tādu sistēmu, lai skolēnu ēdienkartē pēc iespējas vairāk nonāktu lokāli ražota pārtika, veidojot sadarbību ar vietējiem zemniekiem, zivsaimniekiem un pārstrādātājiem. Tikšanās reizē zvejnieki, lauksaimnieki un citi interesenti uzdeva parlamentārajam sekretāram sev interesējošus jautājumus un izteica viedokļus gan par lauksaimniecību, gan par zvejniecību.

 

Dienvidkurzemes novada pašvaldība

PROTOKOLS
DIENVIDKURZEMES NOVADS
Vēja parki valsts meža zemēs
Aktualitātes izglītībā
Ventspils pieredze skolu digitālajā transformācijā
LPS: Izglītība ilgtspējīgai attīstībai
IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU RAKSTUROJOŠIE LIELUMI
Dienvidkurzemes Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība