Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

Par īpašo grupu Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu pašvaldībām segs izdevumus lielākā apmērā

Ministru kabinets 2022. gada 27. septembra sēdē atbalstīja izmaiņas izmaksu segšanai pašvaldībām par primārā atbalsta sniegšanu noteiktu Ukrainas civiliedzīvotāju grupu izmitināšanai. Paredzēta iespēja no 1.oktobra līdz šī gada beigām izņēmuma gadījumā segt izdevumus pašvaldībām par atsevišķu Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu lielākā apmērā.

Izmaiņas attiecas uz Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas atbilst kādai no Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteiktajām īpašajām personu grupām - persona ar invaliditāti vai kurai nepieciešama īpaša kopšana un persona, kas nodrošina tā apkopi, persona pensijas vecumā, sieviete visā grūtniecības periodā, bērns pirmsskolas vecumā, kuram nav iespējas apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi, persona, kas Latvijā iegūst izglītību klātienē pirmsskolas, pamatizglītības, vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības iestādē vai pāriet uz mācībām nākamajā izglītības pakāpē, iegūst izglītību augstākās izglītības iestādē vai turpina izglītības ieguvi Ukrainā tālmācībā vai attālināti pamatizglītības, vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības iestādē, viens no bērna vecākiem vai ārkārtas aizbildnis, kurš kopj bērnu līdz divu gadu vecumam, persona, kura nodrošina pirmsskolas vecuma bērna kopšanu, aprūpi un bērnam nav iespējas apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi.

Gadījumā, ja pašvaldība jau izmitina tādu Ukrainas civiliedzīvotāju, kas atbilst kādai no īpašajām grupām, pašvaldības īpašumā, valdījumā vai turējumā esošā izmitināšanas vietā vai izmanto citus izmitināšanas veidus periodā līdz 120 dienām vai turpina tā izmitināšanu pēc sākotnējā 60 vai 120 dienu izmitināšanas perioda beigām, un konstatējot, ka nav iespējams nodrošināt tā izmitināšanu savā vai citā pašvaldībā, ievērojot noteiktos izmaksu ierobežojumus, sākot ar 2022.gada 1.oktobri pašvaldībai tiek segti izdevumi par Ukrainas civiliedzīvotājiem nodrošināto izmitināšanu vai pakalpojuma sniedzējam samaksātā atlīdzība ne vairāk kā 15 eiro par katru izmitināto personu diennaktī.

Pašvaldībai ir jāiekļauj attiecīgais izvērtējums un pamatojums savā lēmumā.

Pārējos gadījumos, izmitinot pašvaldības īpašumā, valdījumā vai turējumā esošā izmitināšanas vietā vai izmantojot citus izmitināšanas veidus 120 dienu periodā un pēc sākotnējā 60 vai 120 dienu perioda, pašvaldībai tiek segti izdevumi vispārējā kārtībā - par Ukrainas civiliedzīvotājiem nodrošināto izmitināšanu vai pakalpojuma sniedzējam samaksātā atlīdzība ir ne vairāk kā 100 eiro/mēnesī par katru izmitināto personu, ja dzīvošanai pielāgotajā telpā vai telpu grupā tiek izmitinātas ne vairāk kā 3 personas, bet, ja tiek izmitinātas vairāk nekā 3 personas, par katru nākamo personu sedz izdevumus ne vairāk kā 50 eiro/mēnesī.

Jāņem vērā, ka izmaksas lielākā apmērā pašvaldībām tiks segtas sākot ar 2022.gada 1.oktobri un nebūs attiecināmas uz izmitināšanas periodu līdz 2022.gada 30.septembrim (ieskaitot).

Grozījumi Ministru kabineta noteikumos stāsies spēkā 2022. gada 1. oktobrī.

Kā jau minēts iepriekš, primāri sniedzamais atbalsts ir terminēts atbalsta pasākums, kas tiek īstenots ne ilgāk kā līdz 2022. gada 31. decembrim.