Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

Zemgales pašvaldību pārstāvji gūst jaunas zināšanas par ilgtspējīgām vides pārvaldības sistēmām

Iepazīstot dažādus drošības un plūdu aizsardzības risinājumus, uzzinot partneru pieredzi un viesojoties pie speciālistiem, pavadīta divu dienu ilga pieredzes apmaiņas vizīte labo prakšu iepazīšanai vides pārvaldības jomā projektā “Secure Areas”.

Projekts “Secure Areas” koncentrējas uz ilgtspējīgām vides pārvaldības sistēmām, lai ierobežotu iespējamos riskus, kā arī samazinātu vides ārkārtas situāciju radītos zaudējumus un sekas. Līdz ar to pieredzes apmaiņas vizītes fokuss bija uz plūdu novērošanas risinājumiem, laicīgu reaģēšanu, plūdu radītiem riskiem, to ierobežošanu un iespējamām sekām.

Pirmajā dienā apmeklēts Jelgavas Pašvaldības operatīvās informācijas centrs (POIC), kur iestādes pārstāvji demonstrēja Jelgavas valsts pilsētas civilās drošības sistēmu, kritiskās infrastruktūras pārraudzības sistēmu uzraudzību un vadības telpu. Lai uzzinātu vairāk par plūdu novēršanas risinājumiem, dalībnieki apskatīja Pļaviņu HES aizsargdambi, Daugavas upes uzpludinājumu, kā arī Pļaviņu plūdu aizsargdambi. Ūdenim ir liela ietekme uz Daugavas un citu upju krastos dzīvojošajiem - tas sniedz aktīvās atpūtas, tūrisma, arī biznesa iespējas, tai pašā laikā radot riskus - krastu eroziju, plūdus. Vietējām pašvaldībām jādomā veidi, kā gudri līdzās pastāvēt - izmantojot iespējas, ko sniedz ūdens, bet pasargājot krastus un iedzīvotājus.

Dienas turpinājumā Jēkabpils novada Attīstības pārvaldes Vides, dabas resursu un civilās aizsardzības nodaļas pārstāvji stāstīja par Baļotes ezera apsaimniekošanu, kā arī demonstrēja projektā “Secure Areas” iegādāto tehniku, kas arī tiek izmantota dabas un vides risku novēršanai.

Nākamajā dienā pieredzes apmaiņas vizītes dalībnieki iepazina Latgalē pielietotās metodes un prakses. Diena sākās Daugavpils pilsētas domē, kur attīstības departamenta pārstāvji prezentēja pilsētā īstenotos un plānotos vides projektus, bet civilās aizsardzības speciālists pastāstīja par civilās aizsardzības procesu Daugavpilī. Pilsētā tika apskatīts Daugavpils aizsargdambis, Latgales zoodārzs, kā arī tam blakus esošais mitrājs, kas drīzumā kļūs par sabiedrībai pieejamu apskates objektu.

Tālāk ceļš veda uz Rēzeknes novadu, kur Dabas aizsardzības pārvaldes Rāznas Nacionālā parka dabas centra speciāliste informēja par Rāznas ezera, kā īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, apsaimniekošanu. Dienas pēdējais apskates objekts bija Jēkabpils pilsētas aizsargdambis, kur dalībnieki tika iepazīstināti ar rekordlielajiem plūdiem, kādus piedzīvojuši jēkabpilieši.

Pieredzes apmaiņas vizītes dalībnieki ieguvuši daudz vērtīgu zināšanu, veiksmes un mācību pieredzes stāstus, ko tie varēs izmantot turpmāk savā profesionālajā darbībā, rūpējoties par teritoriju aizsardzību no plūdiem un to radītām sekām. Būtiski atcerēties, ka cilvēks dzīvo mijiedarbībā ar dabu, tāpēc arī risinājumiem jābūt tādiem, kas ne tikai palīdz sabiedrībai, bet arī nekaitē videi.

Projekts nr. ENI-LLB-1-135 “Secure Areas” tiek īstenots Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros un to finansē Eiropas Savienība (līgums Nr. 1S-111). Projekta kopējais finansējums ir 443 862,42 eiro, tostarp Eiropas Savienības finansējums – 399 476, 17 eiro.

Šī publikācija ir tapusi ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā ir atbildīgs Zemgales plānošanas reģions un tas nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.