Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

Rīga un Liepāja iekļautas starp 100 ES pilsētām, kas līdz 2030.gadam pildīs klimatneitrālo viedpilsētu uzdevum

Eiropas Komisija (EK) ir nosaukusi tās 100 Eiropas Savienības (ES) pilsētas, kuras līdz 2030. gadam pildīs ES uzdevumu pilsētām un kļūs par 100 klimatneitrālām viedpilsētām. Starp šīm 100 pilsētām ir arī Rīga un Liepāja.

EK aicinās 100 atlasītās pilsētas izstrādāt klimatpilsētu līgumus, kas ietvers vispārēju klimatneitralitātes plānu tādās nozarēs kā enerģētika, ēku energoefektivitāte un atkritumu apsaimniekošana un transports, kā arī attiecīgus investīciju plānus. Šajā procesā tiks iesaistīti iedzīvotāji, pētniecības organizācijas un privātais sektors. Skaidrās un uzskatāmās saistības, ko pilsētas uzņemsies klimatpilsētu līgumos, dos tām iespēju drosmīgā mērķa sasniegšanā sadarboties ar ES, valstu un reģionu iestādēm un, galvenais, ar saviem iedzīvotājiem.

Šīs 100 pilsētas atrodas visās 27 dalībvalstīs, un vēl 12 pilsētas atrodas valstīs, kuras ir vai varētu tikt asociētas ar ES pētniecības un inovācijas programmu “Apvārsnis Eiropa”.

Uzdevuma izpildei 2022.–2023. gadā no “Apvāršņa Eiropas” tiks saņemts 360 miljonu eiro finansējums, lai pilsētas varētu sākt inovācijas ceļu uz klimatneitralitāti 2030. gadā. Pētniecības un inovācijas darbībās tiks risināti tīras mobilitātes, energoefektivitātes un zaļas pilsētplānošanas jautājumi un dota iespēju veidot kopiniciatīvas un sinerģijā ar citām ES programmām paplašināt kopdarbību.

Ieguvums pilsētām būs arī īpaši pielāgotas konsultācijas un palīdzība no speciālas uzdevuma platformas, ko vada NetZeroCities, papildu finansējums un finansēšanas iespējas un varbūt iesaistīšanās plašās inovatīvās darbībās un izmēģinājuma projektos. Uzdevuma izpildē arī tiek nodrošinātas tīklošanas iespējas, paraugprakses apmaiņa starp pilsētām un atbalsts iedzīvotāju iesaistīšanai.

ES pilsētu teritorijās mīt 75 % visu iedzīvotāju. Pasaules mērogā pilsētas patērē vairāk nekā 65 % visas enerģijas un rada vairāk nekā 70 % visas ogļskābās gāzes emisijas. Tāpēc ir svarīgi, lai pilsētas darbotos kā eksperimentēšanas un inovācijas ekosistēmas, kas palīdz citiem pārkārtoties un līdz 2050. gadam panākt klimatneitralitāti.Online vidē AREI organizācijas kontā.