Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

LPS 30. kongresā apstiprinātas piecas rezolūcijas

17. maijā Melngalvju namā Rīgā norisinājās Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) jubilejas – 30. – kongress, kurā pārsvarā tika diskutēts par plānoto administratīvi teritoriālo reformu (ATR), tās virzienu un gaidāmajiem rezultātiem. Šajā kongresā tika apstiprinātas arī piecas jaunas rezolūcijas: “Par pašvaldību finanšu stabilitāti”, “Rezolūcija izglītības jomā”, “Par reģionālo attīstību kā NAP2027 mērķi”, “Par administratīvi teritoriālo reformu”, “Par iespēju rīkoties iedzīvotāju labā”. 

Rezolūcijā “Par pašvaldību finanšu stabilitāti” LPS kongress aicina Saeimu nostiprināt likumā kā pastāvīgu normu pašvaldībām noteikto nodokļu ieņēmumu īpatsvaru valsts konsolidētā kopbudžeta nodokļu ieņēmumos – 19,6% – un nodrošināt pašvaldībām ilgtspējīgas attīstības vajadzībām atbilstošus aizņēmumu resursus gan ES fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai, gan pašvaldību investīcijas projektu realizēšanai, t. sk. izglītības un sociālās infrastruktūras projektiem, pašvaldību ielu un ceļu infrastruktūras projektiem, uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras projektiem u.c.

Ar rezolūciju “Par administratīvi teritoriālo reformu” LPS kongress aicina Ministru kabinetu uzdot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pārstrādāt un papildināt piedāvājumu ATR turpināšanai, nodrošinot reformas saistību ar NAP2027 un ar valsts reģionālās politikas vadlīnijām un izveidojot reālu mehānismu reģionālās attīstības veicināšanai un nevienlīdzības mazināšanai.

Rezolūcijā “Par iespēju rīkoties iedzīvotāju labā” LPS kongress aicina Saeimu, Ministru kabinetu un kontrolējošās institūcijas ievērot Eiropas vietējo pašvaldību hartas 3. pantā ietverto pašvaldības principu, tajā skaitā pašvaldības tiesības patstāvīgi izlemt būtiskas lietas vietējo iedzīvotāju interesēs, kā arī aicina Saeimu pildīt solījumu samazināt normatīvismu, pēc iespējas atsakoties no pašvaldību kompetences jautājumu regulēšanas “no augšas” ar Ministru kabineta noteikumiem.

Ar rezolūciju “Par reģionālo attīstību kā NAP2027 mērķi” LPS kongress Ministru kabinetam un Saeimai norāda, ka Nacionālajā attīstības plānā 2021.–2027. gadam līdzās trim pamatmērķiem jāiekļauj arī reģionālā attīstība, kā arī darbības virzienos jāiekļauj pilsētu programma un lauku infrastruktūras attīstības programma. Ja pēc konsultācijām ar pašvaldībām un iedzīvotājiem tiks turpināta ATR, tad jāparedz atbalsts uzņēmējdarbības dažādošanai un produktivitātes veicināšanai katrā pašvaldībā un jāparedz kompensācijas pakalpojumu pieejamībai un nomales efekta mazināšanai.

LPS 30. kongresa rezolūcija izglītības jomā aicina Ministru kabinetu un Saeimu izstrādāt visaptverošu pedagogu izglītības politikas un profesijas attīstības stratēģijas plānu, pildīt pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku un pedagogu atalgojumu iekļaut vienotā valsts atlīdzības sistēmā.

Ar LPS rezolūcijām iespējams iepazīties šeit.