Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

Kuldīgas novada piemēri izskan starptautiskā augsta līmeņa sanāksmē par jauno Eiropas “Bauhaus” iniciatīvu

Foto: Krists Sprukts

14. aprīlī Latvijas delegācijas Eiropas Reģionu komitejā (RK) locekle, Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa, RK un Eiropas Komisijas rīkotajā augsta līmeņa sanāksmē “Jaunā Eiropas “Bauhaus” iniciatīva un tās teritoriālā dimensija: saruna, lai mainītu mūsu pasauli” dalījās ar Kuldīgas novadā īstenotajām iniciatīvām, kurās aktīvi iesaistīti iedzīvotāji.

“Vēlējos dalīties piemērā, kā mēs varam panākt pārmaiņas, cieši sadarbojoties pašvaldībai un iedzīvotājiem un īstenojot trīs jaunās Eiropas “Bauhaus” iniciatīvas prioritātes – ilgtspēju, pieredzējuma kvalitāti un iekļaušanu. Mūsu veiksmīgais piemērs ir koka logu atjaunošana ar iedzīvotāju iesaisti. Šobrīd restaurētas jau simtiem logu vērtnes un izveidojusies iedzīvotāju kopiena, kas to dara. Pašvaldība finansē krāsu, ķiti un piedāvā Restaurācijas centra, kas izveidots Kuldīgā ar Eiropas Savienības fondu atbalstu, telpas. Iedzīvotājiem sava koka loga vērtne jārekonstruē pašiem, bet sarežģītākās lietas palīdz veikt restaurators,” pastāstīja I. Bērziņa. Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja arī atklāja, ka, lai šajā iniciatīvā iesaistītu pēc iespējas vairāk iedzīvotāju, sākotnēji koka logu un durvju restaurācija tika demonstrēta gājēju ielā uzbūvētā teltī.

Sanāksme, kurā piedalījās Eiropas Komisijas inovācijas, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes komisāre Marija Gabriela (Mariya Gabriel) un Eiropas Komisijas kohēzijas un reformu komisāre Elīza Ferreira (Elisa Ferreira), kā arī virkne Eiropas kultūras galvaspilsētu un Eiropas inovāciju galvaspilsētu pārstāvju, bija iespēja pašvaldību politiķiem nepastarpināti paust savu viedokli par jaunās Eiropas “Bauhaus” iniciatīvas nākotnes veidolu un pašvaldību iesaisti tajā.

Domājot par nākotnē realizējamām idejām jaunajā Eiropas “Bauhaus” iniciatīvā, Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja uzsvēra nepieciešamību pievērst uzmanību jautājumam par tādu ēku renovāciju un energoefektivitāti, kas pakļautas ar kultūrvēsturisko ainavu saistītiem vai vēsturiskiem ierobežojumiem. Šajā gadījumā ietaupījumi nebūs tik ievērojami, taču arī šādās ēkās iespējams izmantot atjaunojamos enerģijas avotus, respektējot tām izvirzītās prasības. Es vēlētos aicināt šo jautājumu padarīt par vienu no jaunās Eiropas “Bauhaus” iniciatīvas stūrakmeņiem. Kultūras mantojums ir šīs iniciatīvas neatņemama dimensija. Tajā būtu jāņem vērā mūsu pašvaldību pašreizējā forma un vēsturiskais raksturs, lai veicinātu ilgtspēju,” norādīja Inga Bērziņa.

Latvijas delegācijas RK locekles pausto piemēru par koka logu vērtņu restaurāciju Kuldīgā atzinīgi novērtēja arī komisāre Ferreira. “Mums pašvaldībās jau ir daudz piemēru par iniciatīvām, pārvaldību un sadarbību. Klausoties Bērziņas kundzes stāstītajā, es redzu, kā ar ļoti nelieliem līdzekļiem jau varam veicināt kultūras un tūrisma attīstību, vienlaikus īstenojot “Bauhaus” prioritātes. Mēs runājam par izaugsmes kvalitāti, iekļaujot ikvienu. Tagad mums tas jāpilnveido un jāuzlabo, jo daudzi cilvēki arī ārpus Eiropas skatās uz mums un cenšas rast idejas iedvesmai,” uzsvēra E. Ferreira.

Latvijas Pašvaldību savienība aprīlī kļuvusi par jaunās "Bauhaus" iniciatīvas partneri, lai veicinātu Latvijas pašvaldību īstenoto aktivitāšu atpazīstamību un pašvaldību iesaisti "Bauhaus" iniciatīvas veidošanā. Jaunā Eiropas “Bauhaus” iniciatīva: Eiropas zaļais kurss apvienojumā ar ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Tā ir par iedzīvotāju iesaisti, lai kopā ar ekspertiem, uzņēmējiem un institūcijām kopīgi veidotu ilgtspējīgus risinājumus un padarītu mūsu dzīves telpu pieejamāku. Tajā zinātne un tehnoloģijas apvienojas ar kultūru un mākslu, vides un digitālie izaicinājumi kļūst par iespēju labākai dzīvei, un inovatīvi risinājumi ir iespēja risināt sarežģītas problēmas sabiedrībā. Iniciatīvas iecere ir veidot dizaina kustību, apvienojot 3 elementus: ilgtspēja (ietverot apriti), pieredzējuma kvalitāte (ietverot estētiku) un iekļaušana (ietverot pieejamību), kam pamatā jaunrade un atraktīvi risinājumi klimata pārmaiņu novēršanai.