Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

Jārod kompensēšanas iespējas pašvaldībām, kuras izslēgtas no Taisnīgā pārkārtošanās fonda līdzekļu saņemšanas

Šī gada 30.augustā notika Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas sēde, kuras laikā izskatīja jautājumus par Eiropas Savienības (ES) fondu apguvi, virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšanas metodiku, izmaiņām Zvejniecības likumā u.c.

Sēdes videoierakstu iespējams noskatīties ŠEIT.

Komitejas sanāksmē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) Valsts ilgtspējīgas attīstības plānošanas departamenta direktors Raivis Bremšmits stāstīja par informatīvā ziņojuma Par Eiropas Savienības fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu un to pasākumu ieguldījumiem reģionos atbilstoši teritoriālajai pieejai tālāku virzību un tā pielietošanu ES fondu apguvē.

Pēc minētā jautājuma izskatīšanas komiteja pieņēma lēmumu lūgt VARAM sagatavot metodisko materiālu – vadlīnijas, kuras raksturo reģionālās nozīmes projektu. Tāpat aicināt VARAM sagatavot vēstuli Saulkrastu, Ogres, Tukuma un Limbažu novada pašvaldībām ar skaidrojumu, kā tiks kompensēta šo pašvaldību  izslēgšana no iespējas saņemt jebkādu Taisnīgā pārkārtošanās fonda finansējumu neskatoties uz to, ka no 2021.gada 1.jūlija šis pašvaldības ietilpst Vidzemes un Kurzemes plānošanas reģionu administratīvajās teritorijās. LPS jebkura SAM izvērtēšanā un normatīvo aktu sagatavošanā, kur finansējums tiek saņemts no Taisnīgā pārkārtošanas fonda, uzsvēra un pievērsa uzmanību tam, ka ieplānojot Vidzemes un Kurzemes plānošanas reģionu pašvaldībām finansējumu un iespēju pietiekties uz projektiem, no dalībnieku loka ir izslēgtas iepriekšminētās pašvaldības.

Savukārt VARAM Vides aizsardzības departamenta Ūdens resursu nodaļas vadītāja Iveta Teibe prezentēja iespējamās izmaiņas virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšanas metodikā.

Sēdes izskaņā norisinājās diskusija par pašvaldību un Zemkopības ministrijas (ZM) priekšlikumiem grozījumiem, kas nepieciešami  Zvejniecības likumā un ar to saistošajos Ministru kabineta noteikumos. Par aktualitātēm šajā jomā informēja ZM Zivsaimniecības departamenta direktors Normunds Riekstiņš. 

Vairāk informācijas pieejama zemāk pievienotajās prezentācijās.

Informatīvais ziņojums “Par Eiropas Savienības fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu un to pasākumu ieguldījumiem reģionos atbilstoši teritoriālajai pieejai”
Projekts grozījumiem MK 2008. gada 3. jūnija noteikumos Nr. 406 "Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšanas metodika"
Pašvaldību kompetence zivju resursu izmantošanas organizēšanā