Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas sēdē pārrunā prioritāro projektu finansēšanas kritērijus

Trešdien, 31.augustā, notika Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas sēde, kurā pašvaldību pārstāvji uzklaudīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) aktuālo informāciju, kā arī pārrunāja jautājumus, kas saistīti ar kapacitātes celšanu pašvaldībām turpmākajos gados.

Aktuālo informāciju par VARAM aktivitātēm sniedza ministrijas valsts sekretāra vietniece reģionālās attīstības jautājumos un valsts sekretāra vietniece reģionālās attīstības jautājumos Raivis Bremšmits. Pašvaldībām aktuāls jautājums ir par VARAM uzsākto Mājokļu fonda institūcijas aktivitāti, kur joprojām ir daudz neskaidrību par īstenošanas formu un pašvaldību lomu, tostarp saistībā ar pieejamām apbūves teritorijām un turpmākajām īpašumtiesību formām.

Izklāstot plānus par COVID19 aizdevumiem un prioritāro investīciju aizdevumiem, VARAM pārstāvji informēja, ka 2023.gadā plānots valsts budžetā pieprasīt līdzekļus tādā apjomā, kādi tie piešķirti šajā gadā. Savukārt LPS padomniece Ivita Peipiņa vērsa ministrijas uzmanību, ka saistībā ar augstas gatavības projektiem šajā gadā bijusi liela neskaidrība par vērtēšanas kritērijiem finansējuma sadalei, turklāt ministrija nav atsaukusies LPS lūgumam iepazīstināt ar vērtēšanas principiem.

Tāpat VARAM pārstāvji sēdes laikā informēja par saistošo noteikumu pārizdošanu līdz 2022. gada beigām un vēl šajā gadā plānotajiem semināriem pašvaldību speciālistiem.

Par kapacitātes atbalstu pašvaldībām 2021-2027. gadam informēja VARAM Valsts ilgtspējīgas attīstības plānošanas departamenta Reģionālās attīstības plānošanas  nodaļas vecākā eksperte Indra Ciukša. Saskaņā ar ministrijas plānoto finansējums šai aktivitātei plānots no dažādiem avotiem un projekta mērķis ir pilnveidot pašvaldību speciālistu kompetenci, lai uzlabotu sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Savukārt Zemkopības ministrijas Lauku attīstības atbalsta departamenta direktore Liene Jansone, Lauku attīstības fondu atbalsta nodaļas vecākā eksperte Andra Karlsone un Zivsaimniecības atbalsta nodaļas vadītāja Edīte Kubliņa  sniedza informāciju par pasākumu “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” (ELFLA fonds) un atbalstu RP pasākumā “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”.

Sēdes dalībnieki tika iepazīstināti ar iniciatīvu "Novada garša", kuras mērķis ir veicināt konkrētā novadā pieejamo pārtikas produktu patēriņu sabiedriskajā ēdināšanā, īpaši izglītības iestādēs un veselības aprūpes iestādēs. Iniciatīvas autori sākuši veidot Latvijas pārtikas produkcijas katalogu ar vietējās izcelsmes pārtikas ražotājiem un pārstrādātājiem, kā arī rīko pasākumus, konferences, konkursus, meistarklases ar zīmolu  “Novada Garša”,  popularizējot vietējo pārtiku un tās atpazīstamību Latvijā, Eiropas Savienībā un pasaulē.

Par Pilsoniskās sabiedrības līdzdalību un iesaisti lauku telpas attīstībā novadu pašvaldību attīstības programmās informēja Latvijas lauku foruma izpilddirektore Anita Seļicka.

 

 

 

VARAM: COVID 19 un prioritāro projektu aizdevumi: 2022. gadam iespējas un 2023. gadam plānotais
VARAM: Par kapacitātes atbalstu pašvaldībām 2021.-2027. gadam
ZM: Kopējā lauksaimniecības politika Latvijā no 2023.gada: Latvijas KLP Stratēģiskais plāns
ZM: Rīcības programma zivsaimniecības attīstībai 2021.-2027.gadam
Digitālā platforma informācijai par lauksaimniecības produktu pieejamību ZPI realizācijai
Secinājumi par lauku telpas attīstību un pilsoniskās sabiedrības iesaisti vietējo teritoriju attīstībā novadu attīstības programmās
Sēdes protokols