Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

LPS Finanšu un ekonomikas komitejas sēde 22. oktobrī (2019)

22. oktobra Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Finanšu un ekonomikas komitejas sēdē tika skatīti jautājumi par pašvaldību budžetu 2020. gadā, par plānotajām izmaiņām pašvaldību aizņēmumu un galvojumu pieprasījumu iesniegšanas kārtībā un par Valsts kancelejas izstrādāto jauno likumprojektu “Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums”.

Skatot nākamā gada pašvaldību budžeta jautājumu, Finanšu ministrijas Pašvaldību finansiālās darbības uzraudzības un finansēšanas departamenta direktore Inta Komisare informēja par prognozētajiem nodokļu ieņēmumiem pašvaldību budžetā, valsts budžeta speciālo dotāciju pašvaldībām, pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinu un pašvaldību aizņemšanās un galvojumu sniegšanas un citu ilgtermiņa saistību uzņemšanās iespējām.

2020. gadā prognozētie iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi (pie 80% daļas) ir 1 406,6 milj. eiro, kas salīdzinājumā ar 2019. gada plānu ir par 21,7 milj. eiro (1,6%) vairāk, bet salīdzinājumā ar 2019. gada sagaidāmo izpildi – par 34,9 milj. eiro jeb 2,4% mazāk. Salīdzinot ar 2019. gada plānu, nākamajā gadā pašvaldību budžetos būtiski samazināsies ieņēmumi no dabas resursu nodokļa (par 41%) un azartspēļu nodokļa (par 54%), kas saistīts ar valdības lēmumu pārdalīt šo nodokļu ieņēmumus no pašvaldību budžetiem uz valsts budžetu. Kopumā nodokļu ieņēmumi pašvaldību budžetā 2020. gadā salīdzinājumā ar 2019. gada plānotajiem palielināsies par 1,6 milj. eiro jeb 0,1%.

Nodokļu ieņēmumi kopā ar valsts budžeta speciālo dotāciju pieaugs par 63,2 milj. eiro (3,6%).

Runājot par pašvaldību aizņemšanās iespējām, I. Komisare uzsvēra, ka nākamajā gadā aizņēmumi būs pieejami tikai ES fondu un citas ārvalstu finanšu palīdzības finansētiem projektiem un EKII projektiem. Aizņēmumi tiks izsniegti projekta attiecināmo izmaksu apmērā. Ja aizņēmums attiecināmo izmaksu apmērā un pieejamais avanss projektam būs nepietiekams projekta izdevumu segšanai, tad atlikusī izmaksu daļa būs jāsedz no pašvaldības budžeta.

Ja 2020. gada laikā Finanšu ministrija radīs iespēju papildus palielināt pašvaldību aizņēmumu kopējo pieļaujamo palielinājumu, tad atrasto papildu resursu ietvaros atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai aizņēmumi būs pieejami arī jaunas pirmsskolas izglītības iestādes (PII) būvniecībai vai esošas PII paplašināšanai pašvaldībā reģistrēto bērnu rindu mazināšanai.

Finanšu ministrijas Pašvaldību finansiālās darbības uzraudzības un finansēšanas departamenta direktores vietniece Baiba Tisenkopfa komitejas sēdē pastāstīja par būtiskākajām plānotajām izmaiņām pašvaldību aizņēmumu un galvojumu pieprasījumu iesniegšanā, ko paredz Finanšu ministrijas izstrādātais Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” (VSS-942). Paredzēts, ka no nākamā gada pašvaldībām aizņēmumu un galvojumu pieprasījumi būs jāiesniedz elektroniski Valsts kases e-pakalpojumu informācijas sistēmā (eAizņēmumi). B. Tisenkopfa uzsvēra, ka izmaiņas paredz samazinātu Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē (PAGKPP) iesniedzamo dokumentu skaitu, ir pilnveidots aizņēmumu un galvojumu pieprasījumu ekonomiskais pamatojums, kā arī vienkāršota pašvaldību saistību pielikumā iesniedzamā informācija. Viņa arī norādīja, ka ministrija izstrādās metodisko materiālu (vadlīnijas) aizņēmumu un galvojumu pieprasījumu ekonomiskā  pamatojuma aizpildīšanai, savukārt Valsts kase izstrādās videoapmācību e-Aizņēmumu sistēmas lietošanai.

Valsts kancelejas Valsts pārvaldes politikas departamenta Valsts pārvaldes cilvēkresursu nodaļas konsultante Laila Ruškule sniedza ieskatu plānotajā valsts un pašvaldību institūciju atlīdzības sistēmas reformā, ko paredz Valsts kancelejas izstrādātais likumprojekts “Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums”. Likumprojekts pagaidām nodots sabiedrības līdzdalībai un ievietots Ministru kabineta tīmekļvietnē šeit, taču tuvākajā laikā tas tiks izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē.

Sēdes videoieraksts pieejams šeit.

Lāsma Ūbele,

LPS padomniece finanšu jautājumos

FM - Par pašvaldību budžetu 2020.gadam
LPS - Likumprojekts “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022. gadam”
FM - Noteikumu par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem projekts
VK - Atlīdzības sistēmas reforma
VSS-942 Noteikumu projekts
VSS-942 Anotācija
VSS-942 LPS atzinums