Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas (LPIA) mērķis ir apvienot un organizēt pašvaldību izpildinstitūciju vadītājus, lai:

1.1. attīstītu starppašvaldību kontaktus, sekmētu vispārējo sadarbību, pieredzes  apmaiņu un pašvaldību attīstību;

1.2. paaugstinātu dalībnieku kvalifikāciju;

1.3. piedalītos LPS lēmumu izstrādē un izpildē;

1.4. rūpētos par dalībnieku tiesisko aizsardzību;

1.5. pārstāvētu LPIA dalībnieku intereses Eiropas Savienības, Eiropas Padomes un citās starptautiskajās pašvaldību izpildvadītāju intereses pārstāvošās institūcijās.

LPIA dalībnieki ir pašvaldības – LPS biedri. Iestāšanās LPIA un izstāšanās no tās notiek, pamatojoties uz pašvaldības pieteikumu/atteikumu.

Dalībnieku LPIA pārstāv pašvaldības izpilddirektors un (vai) viņa vietnieks, kā arī pašvaldības deleģētas personas.

Kontakti un vadība:
LPIA Valdes priekšsēdētājs Uģis Fjodorovs (Madonas novada pašvaldības izpilddirektors)

E-pasts: ugis.fjodorovs@madona.lv

Tālrunis: 28382616

No LPS puses LPIA darbu koordinē padomniece Sniedze Sproģe, e-pasts: sniedze.sproge@lps.lv

LPIA Valdes sastāvs:

Priekšsēdētājs: Uģis Fjodorovs (Madonas novads, Vidzemes reģions);

Rīga: Rita Logina (izpilddirektora vietniece);

Valstspilsētas: Aldis Ābele (Ventspils);

Valstspilsētas ar novadiem: Evija Voitkāne (Valmieras valstspilsēta un novads), LPIA priekšsēdētāja vietniece;

Pierīgas reģions: Kristaps Ločs (Mārupes novads), LPIA priekšsēdētāja vietnieks;

Kurzemes reģions: Kristaps Osis (Saldus novads);

Zemgales reģions: Agris Vilks (Dobeles novads);

Latgales reģions: Sergejs Jakovļevs (Ludzas novads);

LPIA sanāksmju videoieraksti pieejami LPS YouTube kanāla LPIA atskaņošanas sarakstā

Iepriekšējais
Nākamais

Izpilddirektori gūst ieskatu viedu pilsētu attīstībā

Latvijas Pašvaldību Izpilddirektoru asociācijas (LPIA) februāra sanāksmē izpilddirektoriem bija iespēja gūt ieskatu viedu pilsētu attīstības tendencēs un uzklausīt vairākus pieredzes stāstus.

Par Ventspils Digitālā centra lomu valsts pārvaldes digitalizācijas procesos stāstīja centra direktors Egons Spalāns. Ventspils Digitālais centrs savu darbību izvērš visā Latvijas teritorijā, uzturot Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru IT infrastruktūru. Paralēli centrs darbojas iedzīvotāju digitālo prasmju uzlabošanā, piedāvājot dažādas nodarbības jau pirmsskolas vecuma bērniem. Kā informēja E. Spalāns, gada laikā centra organizētos interešu pulciņus apmeklē vairāk nekā 700 bērni, turklāt centrs ir izveidojis pēctecīgu zināšanu apguves mehānismu, kas sākas jau pirmsskolā.

Valmieras novada pašvaldības Attīstības pārvaldes teritorijas un pilsētplānošanas nodaļas ĢIS speciālists Mārtiņš Ķibers iepazīstināja ar ĢIS risinājumiem un pieredzi pašvaldības ikdienas darbā. Šīs sistēmas ieviešana ir ļoti uzlabojusi darba efektivitāti.

Savukārt Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (kādreizējā Latvijas Lauksaimniecības universitāte) zinātņu prorektore Irina Arhipova izpilddirektoriem sniedza detalizētu informāciju par izglītības iestādes darbības virzieniem, kas nav tikai jauno speciālistu sagatavošana. Paralēli universitāte sadarbojas ar valsts iestādēm un ir atbildīga par emisiju aprites lauksaimniecības sektorā noteikšanu, gatavo dažādus lauksaimniecības sektora datus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Tāpat universitātes zinātnieki sadarbojas ar ārvalstu pētniekiem dažādu starptautisku projektu īstenošanā. Vienlaikus Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātei ir gadiem ilga sadarbība ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldību.

Ventspils augstskolas Informācijas tehnoloģiju fakultātes dekāns, docents, Tehnoloģiju pārneses un inovāciju centra vadošais pētnieks Vairis Caune prezentēja augstskolas sasniegumus tehnoloģiju pārnesē un attīstības iespējas studiju jomā.

Sanāksmes noslēgumā izpilddirektoriem bija iespēja diskutēt par jauno Pašvaldību likumu un izpilddirektoru darbības regulējumu tajā. Ņemot vērā, ka joprojām ir daudz neskaidru jautājumu, kā arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nav sagatavojusi atbildes uz jautājumiem, nākamā diskusija par izpilddirektoru lomu plānota 2.martā.

Nākamā LPIA sanāksme plānota 3.martā Jēkabpils novada Salas pagastā. Šajā sanāksmē plānots pārrunāt valsts aizsardzības jautājumus, tiks uzklausīta Jēkabpils pašvaldības pieredze šī gada plūdu situācijas vadīšanā.

Sanāksmes protokols
Ventspils augstskolas prezentācija
Valmieras novada pašvaldības prezentācija
Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes prezentācija
LPS prezentācija - Pašvaldību likums un izpilddirektoru regulējums