Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas (LPIA) mērķis ir apvienot un organizēt pašvaldību izpildinstitūciju vadītājus, lai:

1.1. attīstītu starppašvaldību kontaktus, sekmētu vispārējo sadarbību, pieredzes  apmaiņu un pašvaldību attīstību;

1.2. paaugstinātu dalībnieku kvalifikāciju;

1.3. piedalītos LPS lēmumu izstrādē un izpildē;

1.4. rūpētos par dalībnieku tiesisko aizsardzību;

1.5. pārstāvētu LPIA dalībnieku intereses Eiropas Savienības, Eiropas Padomes un citās starptautiskajās pašvaldību izpildvadītāju intereses pārstāvošās institūcijās.

LPIA dalībnieki ir pašvaldības – LPS biedri. Iestāšanās LPIA un izstāšanās no tās notiek, pamatojoties uz pašvaldības pieteikumu/atteikumu.

Dalībnieku LPIA pārstāv pašvaldības izpilddirektors un (vai) viņa vietnieks, kā arī pašvaldības deleģētas personas.

Kontakti un vadība:
LPIA Valdes priekšsēdētājs Uģis Fjodorovs (Madonas novada pašvaldības izpilddirektors)

E-pasts: ugis.fjodorovs@madona.lv

Tālrunis: 28382616

No LPS puses LPIA darbu koordinē padomniece Sniedze Sproģe, e-pasts: sniedze.sproge@lps.lv

LPIA Valdes sastāvs:

Priekšsēdētājs: Uģis Fjodorovs (Madonas novads, Vidzemes reģions);

Rīga: Rita Logina (izpilddirektora vietniece);

Valstspilsētas: Aldis Ābele (Ventspils);

Valstspilsētas ar novadiem: Evija Voitkāne (Valmieras valstspilsēta un novads), LPIA priekšsēdētāja vietniece;

Pierīgas reģions: Kristaps Ločs (Mārupes novads), LPIA priekšsēdētāja vietnieks;

Kurzemes reģions: Kristaps Osis (Saldus novads);

Zemgales reģions: Agris Vilks (Dobeles novads);

Latgales reģions: Sergejs Jakovļevs (Ludzas novads);

LPIA sanāksmju videoieraksti pieejami LPS YouTube kanāla LPIA atskaņošanas sarakstā

Iepriekšējais
Nākamais

LPIA gada sanāksme 25 gadu jubilejas noskaņās

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācija (LPIA) savu gada noslēguma sanāksmi Aizkraukles novada kultūras namā, 2.decembrī, izpilddirektori aizvadīja organizācijas 25 gadu jubilejas noskaņās. 

Sanāksmes videoieraksts pieejam LPS YouTube kanālā vai atverot šo saiti

Atklājot sanāksmi, Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) priekšsēdis GInts Kaminskis pateicās izpilddirektoriem par ieguldīto darbu un laiku katras pašvaldības attīstībā, uzsverot, ka izpilddirektori līdzās citiem pašvaldību darbiniekiem ir tie, kuri strādā vistuvāk saviem iedzīvotājiem un par veicamajiem darbiem domā nepārtraukti, pat svētku dienās. LPS priekšsēdis atzina, kaaizvadītais gads nav bijis viegls, jo viena krīze sekoja otrai, tomēr tieši pateicoties pašvaldībām, valstij ir iespējams pārvarēt krīzes. "Pašvaldības, kur politiskā vara strādā roku rokā ar izpildvaru, ir veiksmīgāka attīstība un redzējums par nākotni," uzsvēra G. Kaminskis.

Izpilddirektoru lomu pašvaldības izaugsmes veicināšanā uzsvēra arī Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs Leons Līdums. "Jūs esar vieni no svarīgākajiem darba darītājiem savā administratīvajā teritorijā - uz jūsu pleciem turas visa Latvija. Novēlu jums būt līderiem visos pasākumos, kurus organizēsiet saviem iedzīvotājiem sī gada nogalē un lai ir gandarījums par paveikto arī nākamajā gadā," pauda L. Līdums. 

Par Aizkraukles novadā īstenotajiem infrastruktūras projektiem, kā arī izaicinājumiem saistībā ar tiem, klātesošos iepazīstināja novada izpilddirektors Uldis Riekstiņš. Viņš atzina, ka vairākus nozīmīgus projektus nebūs iespējams īstenot tiem nepieciešamā finansējuma dēļ. 

Ņemot vērā, ka Adventes laikā daudzi aizdomājas par gada laikā paveikto, par savām kļūdām, veiskmēm un neveiksmēm, klātesošos uzrunāja LELB Sēlpils prāvests Ēvalds Bērziņš. Viņš atzina, ka pašvaldību un baznīcu vienojošais elements ir enerģija, un starp abām institūcijām ir nepieciešama sadarbība, jo tā noteiktās jomās nes labus rezultātus. Savukārt sadarbības jēgu nosaka attiecību dinamika – kā tās veidojas starp pašvaldību un baznīcu.

Savkārt ar savu skatījumu par pašvaldību lomu valsts politiskajos un ekonomiskajos procesos iepazīstināja politologs Filips Rajevskis. Viņš sanāksmes dalībniekiem atgādināja, ka vara nozīmē spēju komunicēt un pārvaldīt iedzīvotājus, un jo vairāk un labāk politiķi uztver savu iedzīvotāju teikt, jo vairāk pieaug varas projekcija. Turklāt pašvaldības ir tās, kuras ir vistuvāk iedzīvotājiem un viens no panākumiem augstajam uzticēšanās līmenim ir to spēja komunicēt ar iedzīvotājiem, veidot kontaktus. "Pašvaldību ietekme ir krietni vien lielāka nekā vienam no simts Saeimas deputātiem, pašvaldības vara ir ievērojami lielāka nekā valsts augstākajai varai. Atšķirība starp cilvēku uzticēšanos valsts pārvaldei un pašvaldībām ir kā milzīgs bezdibenis," uzsvēra politologs.

LPIA 25 gadu jubilejā sanāksmes laikā sveica ilggadējie sadarbības partneri - AS "Latvijas Valsts meži" vadība, Latvijas Pašvaldību mācību centra vadītāja Gunita Rakēviča, kā arī Čehijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas pārstāvji
 

Sanāksmes protokols