Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas (LPIA) mērķis ir apvienot un organizēt pašvaldību izpildinstitūciju vadītājus, lai:

1.1. attīstītu starppašvaldību kontaktus, sekmētu vispārējo sadarbību, pieredzes  apmaiņu un pašvaldību attīstību;

1.2. paaugstinātu dalībnieku kvalifikāciju;

1.3. piedalītos LPS lēmumu izstrādē un izpildē;

1.4. rūpētos par dalībnieku tiesisko aizsardzību;

1.5. pārstāvētu LPIA dalībnieku intereses Eiropas Savienības, Eiropas Padomes un citās starptautiskajās pašvaldību izpildvadītāju intereses pārstāvošās institūcijās.

LPIA dalībnieki ir pašvaldības – LPS biedri. Iestāšanās LPIA un izstāšanās no tās notiek, pamatojoties uz pašvaldības pieteikumu/atteikumu.

Dalībnieku LPIA pārstāv pašvaldības izpilddirektors un (vai) viņa vietnieks, kā arī pašvaldības deleģētas personas.

Kontakti un vadība:
LPIA Valdes priekšsēdētājs Uģis Fjodorovs (Madonas novada pašvaldības izpilddirektors)

E-pasts: ugis.fjodorovs@madona.lv

Tālrunis: 28382616

No LPS puses LPIA darbu koordinē padomniece Sniedze Sproģe, e-pasts: sniedze.sproge@lps.lv

LPIA Valdes sastāvs:

Priekšsēdētājs: Uģis Fjodorovs (Madonas novads, Vidzemes reģions);

Rīga: Rita Logina (izpilddirektora vietniece);

Valstspilsētas: Aldis Ābele (Ventspils);

Valstspilsētas ar novadiem: Evija Voitkāne (Valmieras valstspilsēta un novads), priekšsēdētāja vietniece;

Kurzemes reģions: Kristaps Osis (Saldus novads);

Zemgales reģions: Agris Vilks (Dobeles novads);

Latgales reģions: Sergejs Jakovļevs (Ludzas novads);

Pierīgas reģions: Kristaps Ločs (Mārupes novads), priekšsēdētāja vietnieks.

LPIA sanāksmju videoieraksti pieejami LPS YouTube kanāla LPIA atskaņošanas sarakstā

Iepriekšējais
Nākamais

Pašvaldību izpilddirektori diskutē par atbalstu uzņēmējdarbības vides attīstīšanai

Piektdien, 5.augustā, Smiltenes novada Raunas pagastā, notika kārtējā Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas sanāksme, kur galvenais jautājums bija atbalsta veidi un virzieni pašvaldībām uzņēmējdarbības vides attīstīšanai un investīciju projektu īstenošanai.

Sanāksmi atklāja Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Edgars Avotiņš, Raunas pagasta pārvaldniece Linda Zūdiņa, kā arī Smiltenes novada izpilddirektors Andris Lapiņš, kurš klātesošos iepazīstināja ar galvenajiem novada faktiem, kā arī novada aktuālajiem jautājumiem - darbaspēka trūkumu un mājokļu pieejamības risināšanu tuvākajā nākotnē. Smiltenes novadā patlaban ir 1263 aktīvi uzņēmumi, kas pārstāv dažādas jomas - gan industriālo, gan pārtikas un ražošanas.

Kā šī gada prioritāros projektus novadā A. Lapiņš minēja ielu un ceļu infrastruktūras uzlabošanu, vēstures un amatniecības centra izveidi Apē, sporta, izglītības iestāžu un sociālo pakalpojumu infrastruktūras pilnveidošanu un attīstīšanu. Lielas pārmaiņas gaidāmas arī novada centrā - Smiltenē - centra pārbūve un autoostas pārcelšana uz pieejamāku vietu. Nākotnē kā viena no prioritātēm ir uzņēmējdarbības vides turpmāka attīstīšana un nepieciešamās infrastruktūras izveide, lai piesaistītu novadam jaunus uzņēmumus.

Par risinājumiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, domājot par vides sakārtošanu un attīstīšanu stāstīja uzņēmuma  SIA "Vertical Solutions" pārstāve Marta Meija. Kā viena no inovācijām atkritumu apsaimniekošanas jomā ir atkritumu konteineru sensorie tilpuma mērītāji, kas pieejami dažāda tipa konteineriem. Kā viedos risinājumus pilsētvidei M.Meija prezentēja sabiedriskās vietās izvietojamus solus ar saules baterijas papildfunkciju, kā arī ar saules baterijām darbināmus informācijas stendus pulcēšanās vietās.

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs Andris Čuda izpilddirektorus iepazīstināja, kas pārskatāmā nākotnē sagaidāms uzņēmējdarbības atbalsta jomā – sagaidāmajām pārmaiņām un ilgtspējīgas attīstības tendencēm reģionos. Viens no šīs nozares pamatdokumentiem ir nacionālā industriālā politika 2021-2027.gadam, kur galvenie rīcības virzieni ir cilvēkkapitāls, inovācijas, finanšu pieejamības veicināšana, infrastruktūras attīstība un eksportspējīgas biznesa vides veicināšana.

Latvijas Investīciju attīstības aģentūras Klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja Ilga Maļina iepazīstināja ar aģentūras darbības virzieniem pašvaldību attīstības veicināšanā. Viņa aicināja pašvaldības veikt savu iekšējo resursu analīzi, lai būtu skaidrs, ko piedāvāt uzņēmējam, kurš konkrētā teritorijā vēlas attīstīt savu darbību. Lai piesaistītu investorus, pašvaldībām ir mērķtiecīgi un proaktīvi pašām jāuzrunā potenciālie investori, uzsvēra eksperte. Viņa aicināja izmantot jaunāko LIAA mājaslapu Business.gov.lv, kurā ievietot informāciju par aktuālajiem nekustamā īpašuma objektiem, kas būtu pievilcīgi ārvalstu investoriem.

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece uzņēmējdarbības jautājumos Andra Feldmane izklāstīja, cik svarīga uzņēmējdarbības attīstīšanai ir pievilcīga dzīves telpa, kas tiešā mērā ir saistīta ar iedzīvotāju materiālo nodrošinātību, proti, ikvienai pašvaldībai ir svarīgi, lai tek veidota tāda uzņēmējdarbības vide, kurā iedzīvotāji var nopelnīt tik, lai justos un būtu materiāli nodrošināti. A.Feldmanes ieskatā tieši publiskās kapitālsabiedrības var būt kā inovāciju virzītāji, kas savukārt veicinās iedzīvotāju materiālās nodrošinātības pieaugumu.  Vienlaikus, ņemot vērā, pašreizējo ekonomisko situāciju un augstos inflācijas rādītājus, A.Feldmane aicināja pašvaldības stingri pārdomāt investīciju projektu īstenošanu, proti, neīstenot katru projektu, kur tiek izsludināts konkurss, jo tā izmaksas var būt krietni vien augstākas un neizdevīgākas, kā tas bija vēl pirms esošās ekonomiskās situācijas.

Ar pieredzes stāstiem uzņēmējdarbības atbalstīšanā dalījās Valmieras attīstības aģentūras valdes priekšsēdētāja Ilze Eglāja, Madonas novada projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste Iveta Raimo, savukārt Raunas pagasta pārvaldniece Linda Zūdiņa stāstīja par paveikto uzņēmējdarbības jomā Raunā pēdējo gadu laikā.

Nākamā sanāksme notiks 2.septembrī, Zilupē, un tur viens no galvenajiem jautājumiem būs risinājumi pašvaldībām, kā tikt galā ar energoresursu krīzi un kā vienlaikus palīdzēt arī iedzīvotājiem šajā sarežģītajā situācijā.

Skatīties videoierakstu

Sanāksmes darba kārtība
Smiltenes novada prezentācija, izpilddirektors Andris Lapiņš
Risinājumi atkritumu apsaimniekošanai, SIA “Vertical Solutions” pārstāve Marta Meija
Iespējamās pārmaiņas un ilgstspējīga attīstība gan Rīgā, gan reģionos. Andris Čuda, Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs
LIAA piedāvātais pakalpojumu grozs un identificētie izaicinājumi investīciju projektos. Klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja Ilga Maļina
Uzņēmējdarbībai svarīga ir pievilcīga dzīves telpa - LPS padomniece Andra Feldmane
Ceļā uz atbalstošu uzņēmējdarbības vidi- Valmieras attīstības aģentūras valdes priekšsēdētāja Ilze Eglāja
Industriālā zona Madonas novadā - projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste Klinta Galeja