Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijas Novadu apvienība ir viena no senākajām profesionālajām/interešu apvienībām, kas darbojas LPS ietvaros. Tās uzdevums ir iestāties par novadu interešu aizsardzību, veicināt to ekonomisko un sociālo attīstību, kā arī sadarbību savstarpēji un ar citām institūcijām. Novadu apvienība apvieno Latvijas novadu pašvaldības, kas ir Latvijas Pašvaldību savienības biedri.  

Atbildīgā persona no LPS – Nauris Ogorodovs, tehnisko sistēmu administrators, padomnieka palīgs (e-pasta adrese: nauris.ogorodovs@lps.lv).

Novadu apvienība darbojas saskaņā ar Novadu apvienības nolikumu.

Novadu apvienības valdes sēdes parasti notiek katra mēneša pēdējā otrdienā plkst.13 Latvijas Pašvaldību savienības ēkā, Rīgā, Mazajā Pils ielā 1.

Novadu apvienības valdes sastāvs:

Nr.

Vārds, uzvārds

Pašvaldība

1.

Guntis Libeks

LPS priekšsēža vietnieka p.i., Jaunjelgavas novada domes priekšsēdētājs

2.

Vents Armands Krauklis

Valkas novada pašvaldības;

RACA priekšsēdētājs

3.

Visvaldis Jansons

Vaiņodes novada pašvaldība

4.

Vija Jablonska

Priekules novada pašvaldība

5.

Ināra Silicka

Kārsavas novada pašvaldība

6.

Maruta Plivda

Preiļu novada pašvaldība

7.

Sandra Kapteine

Rugāju novada pašvaldība

8.

Jānis Zuments

Naukšēnu novada pašvaldība

9.

Guntis Gladkins

Rūjienas novada pašvaldība

10.

Aivars Okmanis

Rundāles novada pašvaldība

11.

Guntis Libeks

Jaunjelgavas novada pašvaldība

12.

Leons Līdums

Aizkraukles novada pašvaldība

13.

Agris Lungevičs

Madonas novada pašvaldība

14.

Vita Paulāne

Stopiņu novada pašvaldība

15.

Indulis Trapiņš

Ikšķiles novada pašvaldība

16.

Egils Helmanis

Ogres novada pašvaldība

17. Dainis Karols Talsu novada pašvaldība

 

Iepriekšējais
Nākamais

Latvijas Novadu apvienības Valdes sēde 4. februārī (2020)

2020. gada 4. februārī notika Latvijas Novadu apvienības Valdes sēde.

LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos Aino Salmiņš informēja Valdi par Valsts kontroles atzinumu likumības un lietderības revīzijā “Vai tiek izpildīti priekšnoteikumi pašvaldību pārvaldīšanā un kontrolē esošu ekspluatācijā pieņemtu ēku atbilstībai drošuma prasībām?”. Viņš uzsvēra, ka mērķtiecīgs ilgtspējīgas mājokļu politikas un valsts finansiālā atbalsta trūkums, iedzīvotāju zemā maksātspēja, kā arī likumu nepildīšana no līdzšinējo valdību puses ir sekmējusi daudzdzīvokļu namu tehniskā stāvokļa un drošuma pasliktināšanos.

Tāpēc nepieciešams valstī ieviest efektīvus finanšu instrumentus, kas veicinātu dzīvojamā fonda attīstību un saglabāšanu, paredzot arī valsts atbalsta mehānismus finansējuma piesaistē pašvaldības īpašumā esošo ēku atjaunošanai un pārbūvei ilgtermiņā. Līdztekus jāgarantē pašvaldībām iespēja aizņemties avārijas seku novēršanai to īpašumā esošajās ēkās. 2019. un 2020. gadā pašvaldībām iespējas aizņemties valsts kasē nedzīvojamo ēku, tai skaitā skolu, bērnudārzu, sabiedriski nozīmīgu ēku, atjaunošanai arī netiek pilnībā garantētas.

Vienlaikus A. Salmiņš akcentēja, ka valstī vajadzīga mērķtiecīga mājokļu politika, kas nosaka samērīgu visu iesaistīto pušu pienākumu sadalījumu. Proti, risinājumā un atbildībā solidārai ir jābūt gan valstij, gan pašvaldībai, jo šis ir komplekss un valstiski līdzvērtīgi risināms jautājums, ņemot vērā iedzīvotāju maksātspējas atbilstību reālajām iespējām.

Savukārt LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos Ivita Peipiņa, padomniece juridiskajos jautājumos Kristīne Kinča un vecākais padomnieks Māris Pūķis pastāstīja par administratīvi teritoriālās reformas aktualitātēm. Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisija ir izskatījusi reformas likumprojekta pamattekstu, un šobrīd notiek diskusijas ar pašvaldībām par likumprojekta pielikumu – karti. No likumprojekta pašlaik jau ir izslēgti kritēriji un veiktas citas izmaiņas. Līdz šim komisijas sēdēs piedalījušās Rīgas reģiona, Kurzemes reģiona un Latgales reģiona pašvaldības.

Visbeidzot sēdes izskaņā Valde vienojās šā gada pavasarī rīkot Novadu dienu.

 

Informāciju sagatavojusi:

Liene Užule,

Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Latvijas Pašvaldību savienība

Mobilais tālrunis: +371 26519920

Liene.uzule@lps.lv

 

www.lps.lv

Twitter: @lps_lv; @LPSBrux

Facebook: @PasvaldibuSavieniba