Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijas Novadu apvienība ir viena no senākajām profesionālajām/interešu apvienībām, kas darbojas LPS ietvaros. Tās uzdevums ir iestāties par novadu interešu aizsardzību, veicināt to ekonomisko un sociālo attīstību, kā arī sadarbību savstarpēji un ar citām institūcijām. Novadu apvienība apvieno Latvijas novadu pašvaldības, kas ir Latvijas Pašvaldību savienības biedri.  

Atbildīgā persona no LPS – Nauris Ogorodovs, tehnisko sistēmu administrators, padomnieka palīgs (e-pasta adrese: nauris.ogorodovs@lps.lv).

Novadu apvienība darbojas saskaņā ar Novadu apvienības nolikumu.

Novadu apvienības valdes sēdes parasti notiek katra mēneša pēdējā otrdienā plkst.13 Latvijas Pašvaldību savienības ēkā, Rīgā, Mazajā Pils ielā 1.

Novadu apvienības valdes sastāvs:

Nr.

Vārds, uzvārds

Pašvaldība

1.

Guntis Libeks

LPS priekšsēža vietnieka p.i., Jaunjelgavas novada domes priekšsēdētājs

2.

Vents Armands Krauklis

Valkas novada pašvaldības;

RACA priekšsēdētājs

3.

Visvaldis Jansons

Vaiņodes novada pašvaldība

4.

Vija Jablonska

Priekules novada pašvaldība

5.

Ināra Silicka

Kārsavas novada pašvaldība

6.

Maruta Plivda

Preiļu novada pašvaldība

7.

Sandra Kapteine

Rugāju novada pašvaldība

8.

Jānis Zuments

Naukšēnu novada pašvaldība

9.

Guntis Gladkins

Rūjienas novada pašvaldība

10.

Aivars Okmanis

Rundāles novada pašvaldība

11.

Guntis Libeks

Jaunjelgavas novada pašvaldība

12.

Leons Līdums

Aizkraukles novada pašvaldība

13.

Agris Lungevičs

Madonas novada pašvaldība

14.

Vita Paulāne

Stopiņu novada pašvaldība

15.

Indulis Trapiņš

Ikšķiles novada pašvaldība

16.

Egils Helmanis

Ogres novada pašvaldība

17. Dainis Karols Talsu novada pašvaldība

 

Iepriekšējais
Nākamais

Latvijas Novadu apvienības Valdes sēde 27. augustā (2019)

27. augusta Latvijas Novadu apvienības Valdes sēdē tika skatīti šādi jautājumi:

1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) Reģionālās politikas departamenta direktors Raivis Bremšmits informēja par Reģionālās politikas pamatnostādņu 2021.–2027. gadam projektuR.Bremšmits uzsvēra, ka ir saņemts LPS atzinums, kurā ietvertie argumenti tiks rūpīgi izvērtēti, taču labojumi netiks veikti pamatnostādņu redakcijā pirms to izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē 5.septembrī. Plašāk zemāk pievienotajā prezentācijā. 

2. Par pirmo sarunu ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) rezultātiem informēja LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos Ivita Peipiņa. Plašāks apraksts par sarunās diskutētajiem jautājumiem šeit

3. Par LPS sagatavoto atzinumu par konceptuālo ziņojumu “Par administratīvi teritoriālo iedalījumu” informēja Ivita Peipiņa, LPS padomniece. I.Peipiņa uzsvēra, ka 26. augustā LPS ir nosūtījusi VARAM vēstuli, kurā minēti vairāki iebildumi. Tostarp vēstulē uzsvērts, ka ziņojumā nav izpildīts  Saeimas uzdevums, kas noteica priekšnosacījumus šī ziņojuma iesniegšanai. Tāpat ziņojumā nav pamatots, kādā veidā jaunais administratīvi teritoriālais dalījums uzlabos situāciju apvienojamajās teritorijās; tāpat nav pamatots, kā tiks novērsti trūkumi, kas izriet no jaunā teritoriālā iedalījuma. Visbeidzot ziņojums ir pretrunā Bukarestes deklarācijai un Latvijas paustajai pozīcijai 2019. gada 14. jūnijā neformālajā Eiropas Savienības ministru, kas atbildīgi par pilsētu attīstības jautājumiem, padomes sanāksmē. 

4. Par pirmo sarunu ar Finanšu ministriju (FM) rezultātiem informēja LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos Lāsma Ūbele. Plašāks apraksts par LPS un FM sarunām šeit

5. Par LPS Tautsaimniecības komitejā lemto (par finansējumu autoceļiem, par grozījumiem sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā) stāstīja Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs Aivars Okmanis un LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos Aino SalmiņšPlašāks ieskats komitejā šeit

6. Dažāda informācija.

 

Gints Kukainis,

Latvijas Novadu apvienības Valdes priekšsēdētājs

Reģionālās politikas pamatnostādnes 2021-2027