Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

LPS aicina Saeimu atlikt noteikto pašvaldību policijas izveides un atskurbināšanas pakalpojuma obligātumu

Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) priekšsēdis Gints Kaminskis šī gada 5.decembrī Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas sēdē aicināja atlikt Pašvaldību likumā noteikto pašvaldības policijas izveides un atskurbināšanas pakalpojuma nodrošināšanas obligātumu no 2024.gada 1.janvāra.

LPS priekšsēdis uzsvēra, ka tikai pirms nedēļas ir saņemts Iekšlietu ministrijas (IeM) aprēķins par iespējamām izmaksām atalgojumam, bet nepieciešama vēl informācija par uzturēšanas, ekipējuma u.c. izmaksām. Savukārt atskurbināšanas pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešamie aprēķini nav veikti.

Jau vēstīts, ka no 2024. gada 1. janvāra pašvaldībām saskaņā ar Pašvaldību likumu pašvaldību policija izveide  ir noteikta kā autonomā funkcija un tās izveide ir obligāta. Tomēr šim mērķim nav paredzēts ne valsts budžeta finansējums un pat ne valsts līdzfinansējums un tas radīs ievērojamu ietekmi uz pašvaldību budžetu, īpaši tām pašvaldībām, kurās līdz šim nav izveidota sava policija. Vienlaikus IeM ir izstrādājusi vadlīnijas pašvaldību policijas izveidei un darbam, kas ieteikumu formātā nosaka labās prakses principus, tai skaitā policijas darbu 24/7 režīmā. Pašlaik pašvaldības pilnībā finansē pašvaldību policiju no sava budžeta kā brīvprātīgu funkciju. Atliekot pašvaldības policijas izveido obligātu izveidi vismaz uz gadu, būtu laiks sakārtot finansējuma jautājumu.

LPS uzsver, ka valdības deklarācijā kā viens no punktiem minēts tieši sabiedriskās kārtības un drošības finansējuma palielināšana, nodrošinot tam līdzekļus 2,5% apmērā no iekšzemes kopprodukta līdz 2026.gadam. Turklāt viena no valdības galvenajām prioritātēm ir iekšējā un ārējā drošība. Tomēr šī uzdevuma īstenošanai ir nepieciešami papildus līdzekļi vienlīdz valsts pārvaldes institūcijām un pašvaldībām, jo minēto IeM vadlīniju pilnvērtīga īstenošana ir nozīmīga drošības daļa.

Jau pērn ikgadējās sarunās ar Iekšlietu ministriju LPS akcentēja, ka vajadzīgs detalizēts, pamatots izvērtējums, turklāt ne tikai par pašvaldību policijas izveidi, bet arī tās darbību atbilstoši sabiedrības vajadzībām pēc drošības pasākumiem, tai skaitā policijas kapacitāti, apmācībām, ekipējumu, transportu, telpām utt. Diskusijas turpinājās arī šī gada 14.jūnijā LPS ikgadējās sarunās ar IeM, un iekšlietu ministru, bet pirms tam - 26.aprīlī LPS ikgadējās sarunās ar VARAM un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru atkārtoti tika pārrunāti iespējamie risinājumi pašvaldību policijas izveides un finansēšanas jautājumā.

Savukārt visas vasaras garumā turpinājās kopīgs darbs ar minēto ministriju speciālistiem, lai rastu kopsaucēju un noteiktu minimālo nepieciešamo valsts budžeta līdzfinansējumu pašvaldību policijas izveidei un darbības uzsākšanai. LPS turpina diskusijas arī Saeimas komisijās.

Pašvaldībām iekšējā drošība un sabiedriskā kārtība ir svarīga prioritāte, pašvaldības policijas loma un nozīme šajā jomā ir ļoti būtiska Pašvaldības policijas izveidi un turpmāko tās darbību vērtē atbildīgi un, lai gan IeM vadlīnijām ir ieteikuma formāts, pašvaldības vēlas tuvināt savu darbību tajās noteiktajiem principiem. Tomēr šim mērķim ir nepieciešams valsts budžeta atbalsts gan pašvaldībām, gan Valsts policijai, jo drošība ir kopīgs mērķis.