Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Kongresu starplaikos LPS darbu vada Dome Domes sēdes notiek ne retāk kā divas reizes gadā.

Dome ir tiesīga lemt, ja sēdē piedalās vairāk nekā puse no Domes locekļiem; lēmumus pieņem ar klātesošo balsu vairākumu.

Domes sastāvā ietilpst Biedrības priekšsēdis un pašvaldību domju priekšsēdētāji, kā arī seši Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes deputāti.

Dome ir tiesīga:

 • ievēlēt Valdi;
 • atcelt vai atsaukt no amata Valdes locekļus;
 • organizēt sapulces un Kongresa lēmumu izpildi;
 • veidot pastāvīgās komitejas, apstiprināt to vadītājus un nolikumus;
 • izveidot pārstāvniecības un citas struktūrvienības (apvienības, savienības, asociācijas u. c.), apstiprināt pašvaldību pārstāvniecību un citu struktūrvienību nolikumus un struktūru;
 • apstiprināt Biedrības ieņēmumu un izdevumu tāmi;
 • izskatīt un pieņemt lēmumus par svarīgākajiem jautājumiem Biedrības mērķu sekmēšanai un Biedrības pasākumu un mantas vispārīgai pārzināšanai;
 • noteikt Biedrības mantas un līdzekļu izlietošanas kārtību;
 • izskatīt Biedrības administrācijas priekšlikumus un pieņemt lēmumus par saimnieciskās darbības veikšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kā arī izskatīt citus priekšlikumus un iesniegumus;
 • lemt par kapitālsabiedrību izveidi un apstiprināt to vadītājus;
 • lemt par nekustamā īpašuma iegūšanu un atsavināšanu;
 • apstiprināt Biedrības simboliku;
 • noteikt Sapulces un Kongresa vietu un laiku;
 • apbalvot ar biedrības atzinības rakstu un nozīmi.

Dome nevar paust viedokli jautājumos, kuros novadu un valstspilsētu viedoklis savstarpēji atšķiras.