Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (dokumentu saskaņošanas un pieņemšanas procedūrās) iesaistīt Latvijas Pašvaldību savienību, kam saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” vienīgajai ir tiesības paust pašvaldību kopīgo viedokli.

Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai LPS saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu. Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzlabošanai.

Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sanāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu. Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu viedokli. Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldību kopīgo stratēģiju un Eiropas Vietējo pašvaldību hartā paustos vietējās demokrātijas principus.

Informācija par LPS sniegtajiem atzinumiem tiek apkopota Tiesību aktu projektu publiskajā portālā https://tapportals.mk.gov.lv/. 

Portāla lietošanas pamācība skatāma šeit:

Iepriekšējais
Nākamais

LPS nesaskaņotie tiesību aktu projekti. Septembris (2022.)

22-TA-390: Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām". https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/7fc587dd-23d8-43c9-933f-bc4b822d9cf1

22-TA-2097: Informatīvais ziņojums par slimnīcu tīkla attīstību. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/b9181c1a-89d1-4ca3-9d17-ae62571caf65

22-TA-2394: Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021. - 2027. gada plānošanas perioda darbības programmas 1.2. prioritārā virziena “Atbalsts uzņēmējdarbībai” 1.2.3. specifikā atbalsta mērķa “Veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un darba vietu radīšanu MVU, tostarp ar produktīvām investīcijām” 1.2.3.2. pasākuma “Atbalsts tūrisma produktu attīstībai” īstenošanas noteikumi. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/bb092755-71c6-4b2d-b772-3165e5b30a42

22-TA-2260:  Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna otrās komponentes „Digitālā transformācija” 2.3. reformu un investīciju virziena „Digitālās prasmes” 2.3.2.reformas "Digitālās prasmes sabiedrības un pārvaldes digitālajai transformācijai" 2.3.2.3.i. investīcijas „Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajām grupām un izglītības iestādēs” īstenošanas noteikumi. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/ffb5fabb-0062-4425-aa97-48345409b776

22-TA-1593: Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumos Nr. 263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi". https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/bf1c207a-ad77-490d-9735-801531065737
22-TA-1546: Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1019 "Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi". https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/bb6ec1d4-2b7d-4ff0-99b8-7ae0f5383a8a

22-TA-2183: Informatīvais ziņojums “Par nepieciešamo papildu finansējumu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai 2022.gadā”. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/897c64ea-43d6-489c-8c35-f2eb875e8741

22-TA-1414: Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/42e4e4f5-b17e-4cb8-8ae5-8cca03dead27
22-TA-2332: Izglītības iestāžu reģistrācijas kārtība. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/e934adf9-5768-4284-bfe1-6378f51617d4

22-TA-2620: Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 26. jūlija noteikumos Nr. 488 "Kārtība, kādā nepilngadīgam patvēruma meklētājam nodrošina izglītības ieguves iespējas". https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/46e521e6-b546-46b3-871f-9b4653481b06
22-TA-1080: Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/ce35a611-a318-410b-97cb-11361b2cffab

21-TA-998: Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/74675db4-f57f-4be3-832c-982cc984b7e8

22-TA-388: Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1.1.5.i investīcijas „Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana” īstenošanas noteikumi. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/dd791d64-553c-43a3-b7fc-65a2602ebb7a
22-TA-1500: Mājokļu pieejamības pamatnostādnes 2022-2027.gadam. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/d9854ae6-6adb-4f67-aff5-69e04ebe14c1
22-TA-2273:Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 28. augusta noteikumos Nr. 382 "Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība". https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/0a6a5c89-20d8-4c0c-9af2-bbdb28c740fd

22-TA-2138: Informatīvais ziņojums “Par jaunas ārstniecības personu darba samaksas kārtības izstrādāšanu”. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/fabe8439-4466-428f-8f4d-fbd91076e525
22-TA-390: Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām". https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/7fc587dd-23d8-43c9-933f-bc4b822d9cf1
22-TA-1734: Noteikumi par Ārvalstu adopcijas komisiju. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/8b4f7fd1-e787-4434-81f8-d55c4555a5b3