Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (dokumentu saskaņošanas un pieņemšanas procedūrās) iesaistīt Latvijas Pašvaldību savienību, kam saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” vienīgajai ir tiesības paust pašvaldību kopīgo viedokli.

Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai LPS saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu. Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzlabošanai.

Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sanāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu. Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu viedokli. Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldību kopīgo stratēģiju un Eiropas Vietējo pašvaldību hartā paustos vietējās demokrātijas principus.

Informācija par LPS sniegtajiem atzinumiem tiek apkopota Tiesību aktu projektu publiskajā portālā https://tapportals.mk.gov.lv/. 

Portāla lietošanas pamācība skatāma šeit:

Iepriekšējais
Nākamais

LPS nesaskaņotie tiesību aktu projekti. Augusts (2022.)


22-TA-2138: Informatīvais ziņojums “Par jaunas ārstniecības personu darba samaksas kārtības izstrādāšanu”. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/fabe8439-4466-428f-8f4d-fbd91076e525

22-TA-2277: Par priekšlikumiem specializēto audžuģimeņu un ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru darbības uzlabošanai. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/66f01a27-2a0b-44c1-a9f1-2f2769855b50
22-TA-2437: Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 22. oktobra rīkojumā Nr. 535 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 43.0 versija)". https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/3c9249fd-d922-49c7-8e2f-983edf0bbd7d

21-TA-1519: Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām". https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/f0d4bdcf-c5e9-4e37-b909-650bd5df637a

22-TA-1406: Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslas noteikšanas metodika. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/bff5767f-6957-43ed-b750-f7ac3c66bc7d

22-TA-2554: Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/e3e9178c-d393-4521-9107-07d62de7f849

22-TA-2398: Informatīvais ziņojums "Priekšlikumi pedagogu darba samaksas paaugstināšanai un darba slodžu sabalansēšanai periodam no 2023. gada 1. septembra līdz 2027. gada 1. septembrim". https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/5e78f8d9-e980-4b46-bba3-335911a28930

22-TA-35: Noteikumi par privātās izglītības iestādes mācību procesā iesaistīto izglītojamo sociālajām mērķa grupām un līguma slēgšanu par pašvaldības piedalīšanos iestādes uzturēšanas izdevumu finansēšanā. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/71eff699-3805-4bdd-9ff9-8105cf40400c

22-TA-2360: Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likums. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/8c7f8516-711d-40c0-b1bf-52ea1c6c36c7

22-TA-2277: Par priekšlikumiem specializēto audžuģimeņu un ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru darbības uzlabošanai. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/66f01a27-2a0b-44c1-a9f1-2f2769855b50
22-TA-1406: Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslas noteikšanas metodika. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/bff5767f-6957-43ed-b750-f7ac3c66bc7d
21-TA-742: Transporta enerģijas likums. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/b518c937-a744-4036-92b6-4e6995d3bd48