Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Šajā sadaļā atrodama informācija par aktualitātēm jaunatnes jomā – jaunumi, notikumi, apmācības, semināri, videokonferences, projekti, kas attiecas vai varētu būt interesanti pašvaldībām un pašvaldībās strādājošajiem jaunatnes lietu speciālistiem/jaunatnes darbiniekiem.

Iepriekšējais
Nākamais

Aktuāli pētījumi par jauniešiem Latvijā 2022. gadā

2022. gadā publicēti vairāki noderīgi pētījumi:

  • Fridriha Eberta fonds “Youth Study Baltic Countries” 2021. gada vasarā visās trīs Baltijas valstīs vienlaicīgi tika īstenots liels socioloģisks jaunatnes portretējums, kurā gandrīz 4000 jauniešu vecumā no 14 līdz 29 gadiem piedalījās plaša mēroga aptaujā, atbildot uz jautājumiem par izglītību, nodarbinātību, politisko līdzdalību, vērtībām, uzskatiem un daudziem citiem tematiem. Pētījums ir daļa no lielāka pārrobežu projekta, kurā tiek pētīti jaunās paaudzes uzskati dažādās Eiropas valstīs. Pētījuma Baltijas reģionālais koordinators un līdzautors Dr. comm. Mārtiņš Kaprāns.
  • JSPA un Latvijas Kultūras akadēmija “Jauniešu ar ierobežotām iespējām sociālās iekļaušanas  esošās situācijas kartējums. Kartējumā  sniegts  pārskats  par  jauniešu  ar  ierobežotām  iespējām mērķgrupām  un  to  statistiskajiem  rādītājiem,  kā  arī  analizēta  informācija  par  mērķgrupu  sociālās iekļaušanas barjerām un līdzšinējo darbu ar mērķgrupām.  Līdz ar to šis kartējuma ziņojums sniedz plašu analītisko bāzi turpmāko sociālās iekļaušanas aktivitāšu plānošanai un īstenošanai.
  • Latvijas Kultūras akadēmija “Jaunieši Latvijā: dalība kultūras un radošajās aktivitātēs”. Tika izstrādāta jauniešu vecumā no 18 līdz 25 gadiem aptauja, lai noskaidrotu, ar kādām kultūras un radošajām aktivitātēm jaunieši nodarbojas – gan kā skatītāji, gan aktīvi līdzdalībnieki; vai šīs aktivitātes ir būtiski mainījušās kopš skolas laikiem un kāda loma ir tieši kultūras mantojuma praksēm citu kultūras un sabiedrisko aktivitāšu kontekstā.

Informāciju sagtavoja Izglītības un zinātnes ministrija.