Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienība dibināta 2004. gadā, apvienojot Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes vietējās pašvaldības. Apvienības sastāvā ir 10 pašvaldības, kas visas ir LPS biedri. LPPA mērķis ir apvienot visas piekrastes vietējā līmeņa pašvaldības kopīgu problēmu risināšanai un savu interešu aizstāvēšanai valsts līmenī. 

Kontakti un vadība:
LPPA priekšsēdis Dagnis Straubergs (Limbažu novada domes priekšsēdētājs)
e-pasts: dagnis.straubergs@limbazi.lv
Tālrunis: 29222757

No LPS puses LPPA darbu koordinē padomniece Sandra Bērziņa
e-pasts: sandra.berzina@lps.lv
tālrunis: 67226536

Iepriekšējais
Nākamais

LPS Domes sēdē apstiprināts LPPA nolikums

Pirmdien, 11.oktobrī, LPS Domes sēdē vienbalsīgi apstiprināts jaunais Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības (LPPA) nolikums. Jauna nolikums izstrāde bija aktuāla saistībā ar administratīvi teritoriālās reformu un nepieciešamību mainīt apvienības darba organizāciju.

Pēc administratīvi teritoriālās reformas stāšanās spēkā, apvienojoties novadiem, ir samazinājies piekrastes pašvaldību skaists – tagad tās ir 11. Līdz ar to ieviestas izmaiņas arī apvienības vadībā – turpmāk LPPA vadības institūcija nebūs valde, bet gan priekšsēdētājs un divi viņa vietnieki, no kuriem viens pārstāvēs valstspilsētas, bet otrs – novadus.

Tāpat nolikumā ir precizēts LPPA mērķis un precizētas attiecības ar LPS, kas līdz šim dokumentā nebija atrunāts.

 

LPPA MĒRĶIS

LPPA mērķis ir apvienot visas piekrastes vietējās pašvaldības (turpmāk - dalībnieki) kopīgu problēmu risināšanai un savu interešu aizstāvēšanai valsts līmenī, kā arī, lai:

1.1.attīstītu starppašvaldību kontaktus, sekmētu vispārējo sadarbību, pieredzes

apmaiņu un pašvaldību attīstību;

1.2.paaugstinātu dalībnieku kvalifikāciju;

1.3.piedalītos LPS lēmumu projektu izstrādē un lēmumu izpildē;

1.4.rūpētos par dalībnieku interešu pārstāvniecību;

1.5. piedalītos kopīga LPS viedokļa formulēšanā attiecībā uz jautājumiem, kas skar piekrastes pašvaldības.

 

ATTIECĪBAS AR LPS

5.1.LPPA ir LPS struktūrvienība, kas darbojas patstāvīgi.

5.2. LPS finansē LPPA darbības uzturēšanu no saviem finanšu avotiem un cita finansējuma, kas atļauts saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

5.3. LPPA pārstāv dalībnieku intereses LPS:

5.3.1.LPPA pilnvarots pārstāvis piedalās LPS valdē ar balsstiesībām;

5.3.2.LPPA pārstāvji piedalās LPS komiteju darbā, kas skar piekrastes pašvaldību jautājumus, uz līdzvērtīgiem noteikumiem, kā citi komiteju locekļi.

  5.4. LPPA administratīvo, tehnisko un organizatorisko atbalstu nodrošina LPS.

5.5. LPPA darbu koordinē LPS priekšsēža nozīmēts LPS padomnieks.