Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienība dibināta 2004. gadā, apvienojot Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes vietējās pašvaldības. Apvienības sastāvā ir 10 pašvaldības, kas visas ir LPS biedri. LPPA mērķis ir apvienot visas piekrastes vietējā līmeņa pašvaldības kopīgu problēmu risināšanai un savu interešu aizstāvēšanai valsts līmenī. 

Kontakti un vadība:
LPPA priekšsēdis Dagnis Straubergs (Limbažu novada domes priekšsēdētājs)
e-pasts: dagnis.straubergs@limbazi.lv
Tālrunis: 29222757

No LPS puses LPPA darbu koordinē padomniece Sandra Bērziņa
e-pasts: sandra.berzina@lps.lv
tālrunis: 67226536

Iepriekšējais
Nākamais

Sagatavos piekrastes pašvaldību viedokli par plānotajiem grozījumiem Aizsargsjoslu likumā

Piekrastes pašvaldībām viens no aktuālākajiem jautājumiem saistībā ar turpmāko attīstību ir normatīvais regulējums, kas saistīts ar Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslu, jo īpaši ar krasta kāpu aizsargjoslu. Lai nodrošinātu pašvaldību interešu ievērošanu, tiks apkopoti priekšlikumi un noformulēts kopīgais viedoklis par plānotajiem grozījumiem Aizsargsjoslu likumā, vienojās Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienība (LPPA).

Atklājot sanāksmi, Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) priekšsēdis Gints Kaminskis uzsvēra piekrastes nozīmi Latvijas attīstībā, un lai attīstītos arī piekraste, ir nepieciešama griba, zināšanas, finanses un politiskais atbalsts. Un tieši LPPA ir tā organizācija, kas ar šiem jautājumiem nodarbojas un aizstāv piekrastes teritoriju intereses.

"Baltijas jūras un Rīgas līča piekraste - tas ir visas Latvijas lepnums, kurā sastopama dabas daudzveidība, kultūrvēsture, ir plašas rekreācijas un uzņēmējdarbības iespējas. Tas viss ir piekrastes pašvaldību rīcībā, taču izmanto šīs iespējas ne tikai Latvijas iedzīvotāji, bet arī ārvalstu tūristi," pauda G. Kaminskis, izsakot pateicību par apvienības iesaistīšanos normatīvo aktu pilnveidošanā, kas regulē piekrastes joslas apsaimniekošanas un attīstības jautājumus, kā arī iesaisti dažādās aktivitātēs.

LPS padomniece vides aizsardzības jautājumos Sandra Bērziņa sanāksmes dalībniekus informēja par būtiskākajām problēmām, kas saistās ar plānotajiem grozījumiem Aizsargjoslu likumā, proti, krasta kāpu aizsargjoslas noteikšanu pilsētās un ciemos, iekļaujot tajā īpaši aizsargājamos un ES nozīmes biotopus. Krasta kāpu aizsargjoslas esamība  būtiski ietekmē jaunas apbūves iespējas tajā, kā arī sarežģa ēku pārbūves, restaurācijas un atjaunošanas procesu.   

Sanāksmes dalībnieki vienojās tuvākās nedēļas laikā sagatavot un apkopot viedokli par plānotajiem likumprojekta grozījumiem, kā arī vienoties par LPPA priekšlikumiem likumprojekta grozījumu redakcijai.

Ņemot vērā pašvaldību skaita izmaiņas pēc administratīvi teritoriālās reformas, LLPA sanāksmē apstiprinātas izmaiņas organizācijas darbības nolikumā, lai tā strādātu operatīvāk un efektīvāk 11 piekrastes pašvaldību sastāvā. Tostarp sanāksmes dalībnieki atbalstīja, ka LPPA priekšsēdētājam turpmāk būs divi vietnieki, savukārt, efektīvākai darba organizācijai dalībnieki atbalstīja darba sapulču ieviešanu, kas tiks sasauktas pēc nepieciešamības.

Grozījumi nolikumā būs jāapstiprina LPS domes sēdē, kas plānota oktobra sākumā, kad arī plānotas LPPA vadības vēlēšanas.