Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienība dibināta 2004. gadā, apvienojot Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes vietējās pašvaldības. Apvienības sastāvā ir 10 pašvaldības, kas visas ir LPS biedri. LPPA mērķis ir apvienot visas piekrastes vietējā līmeņa pašvaldības kopīgu problēmu risināšanai un savu interešu aizstāvēšanai valsts līmenī. 

Kontakti un vadība:
LPPA priekšsēdis Dagnis Straubergs (Limbažu novada domes priekšsēdētājs)
e-pasts: dagnis.straubergs@limbazi.lv
Tālrunis: 29222757

No LPS puses LPPA darbu koordinē padomniece Sandra Bērziņa
e-pasts: sandra.berzina@lps.lv
tālrunis: 67226536

Iepriekšējais
Nākamais

Noslēgusies LPS vadītā piekrastes projekta trešā sezona

Līdz ar rudens iestāšanos noslēgusies nacionālās nozīmes projekta “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu īstenošana” trešā sezona.

Projekts tika realizēts ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansējumu. To vadīja Latvijas Pašvaldību savienība kā projekta vadošais partneris ciešā sadarbībā ar projekta faktiskajiem īstenotājiem – Carnikavas, Dundagas, Grobiņas, Limbažu, Mērsraga, Nīcas, Pāvilostas, Rojas, Rucavas, Salacgrīvas, Saulkrastu, Ventspils novada un Jūrmalas un Liepājas pilsētas domēm, Rīgas Ziemeļu izpilddirekciju, Ventspils pilsētas pašvaldības iestādi “Komunālā pārvalde” un Engures un Lapmežciema pagastu pārvaldēm.

Katra piekrastes pašvaldība vai tās institūcija savā administratīvajā teritorijā strādāja projekta mērķa sasniegšanai. Šogad aktivitātes tika veiktas četros virzienos.

Pludmales apsaimniekošana:

* atkritumu, t. sk. mirušo dzīvnieku, savākšana un utilizēšana 300 km garā pludmales joslā,

* pludmales irdināšana, atbrīvošana no niedrēm un krūmiem, t. sk. pļaušana,

* tualešu asenizācija un uzturēšana,

* divu stāvlaukumu uzturēšana.

Peldvietu labiekārtošana:

* 14 pārģērbšanās kabīņu iegāde un uzstādīšana,

* deviņu solu izgatavošana un uzstādīšana,

* divu āra trenažieru iegāde un uzstādīšana,

* viena elektroniskā informatīvā displeja iegāde un uzstādīšana,

* piecu atkritumu konteineru iegāde un uzstādīšana,

* viena informatīvā stenda uzstādīšana.

Piekļuves nodrošināšanas pludmalei:

* laipu uzstādīšana 603 m garumā,

* laipu labiekārtošana 110 m garumā,

* nobrauktuves izbūve uz pludmali 12 m garumā,

* četru pieeju jūrai attīrīšana no smilšu sanesumiem.

Piekrastes bioloģiskās daudzveidības saglabāšana:

* biotehnisko pasākumu veikšana ES nozīmes biotopa – pelēkās kāpas – stāvokļa uzlabošanai 7 ha platībā.

Projekta īstenošanas gaitā 2020. gadā tika uzlabota piekrastes vide un nodrošināti apstākļi kvalitatīvai atpūtai, kā rezultātā ir pieaugusi cilvēku apmierinātība ar piekrastes pieejamību, labiekārtojumu un sanitāro prasību nodrošinājumu. Piekrastes kāpās samazināta antropogēnā slodze, kas savukārt veicina bioloģiskās daudzveidības saglabāšanos. Ar projekta palīdzību tiek gādāts par vides aizsardzību, nodrošinot labiekārtošanu un sanitārā nodrošinājuma ieviešanu, kā arī veicinot bioloģiskās daudzveidības saglabāšanos.

Sandra Bērziņa,

LPS padomniece vides aizsardzības jautājumos